Archive for the ‘Barnlungmedicin’ Category

Hosta – Barn

tisdag, december 29th, 2009

Orsaker

 1. Obstruktiv bronkit. Astma (mer långdragna besvär).
 2. Pneumoni. Mycoplasma. Kikhosta (lymfocytos i diffen). Pseudokrupp. RSV.
 3. Främmande kropp. Slempropp. Epiglottit.
 4. CF. Bronkiektassi. Empyem. TBC.
 5. Immunbrist med upprepade infektioner

Utredning

Anamnes

  • Hostan. Förlopp? Debut (vid sängliggande)? Karaktär (skällande)?
  • Andra symptom. Andningsproblem? Katarralia? Feber? Trött sista tiden?
  • Kunnat äta och dricka? Functiones naturales?
  • Tidigare episoder? Effekt av antibiotika?
  • Epidemiologi. Omgivningen? Syskon? Dagis?
  • Tidigare sjukdomar (atopiskt eksem, hösnuva)? Vaccinationer? Tillväxt? BVC-kontroller?
  • Hererditet (atopi)?
  • Djur? Rökning?

   Status

    • AT (Temp?)
    • Hud
    • ÖNH (Trh. MoS. Epiglottit?)
    • Cor / BT
    • Pulm (Indragningar? Stridor? Ronki? AF? Sat?)

     Kemlab

      • Hb, V, CRP.
      • Na, K, Krea.
      • U-sticka?

       Fyslab
       Rtg pulm (Mediastinal pendling? Infiltrat? Astmatecken?).

       Bronkoskopi (eventuellt, om misstanken på främmande kropp är stor).

       Handläggning

       1. Uteslut allvarlig orsak
       2. Behandla efter bakomliggande orsak. Antibiotika? Astmabehandling?
       3. Hostdämpande
         • Quilla med efedrin. Risk för hyperaktivt barn.
         • Lefenthol-desenthol
         • Cocillana-etyfin.
         • Bricanyl. Används ibland men funkar inget vidare. Använd bricanyl på korrekt indikation!

         Andningsproblem – barn

         fredag, december 11th, 2009

         Små barn andas genom näsan första veckorna varför tilltäppning av näsan kan ge förödande konsekvenser.

          

         Orsaker

         1. Luftvägsinfektioner. Pneumoni. RSV. Viros.
         2. Anatomisk tilltäppning.
          1. Främmande kropp. Slempropp.
          2. Trache- laryngomalaci (några veckors ålder).
          3. Adenoid (patient > 1 år). 
         3. Ökat syrebehov. Sepsis. Meningit. Pyelonefrit.
         4. Dålig syretransport. VOC. Arrytmi. Blödningschock.
         5. Andningsstillestånd:
          1. SIDS och Apné-episod.
          2. Främmande kropp.
          3. Pertussis.

          

         Utredning 

         1. Anamnes
          1. Andningsproblemen. Förlopp? Utlösande orsak?
          2. Andra symptom. ÖLI-symptom? Feber?
          3. Functiones naturales. Avföring? Miktion? Matningsproblem?
          4. Epidemiologi. Syskon? RSV-epidemi-tid.

          

         1. Status
          1. AT. Temp?
          2. Cor / Pulm (Sat? AF?) / BT.

          

         1. Kemlab                           
          1. Hb, V, CRP.
          2. U-sticka, urinodling. Blododling. RSV-prov (klart på 15 min).

          

         1. Fyslab
          1. Rtg pulm (mediastinal pendling? Infiltrat?).

          


         Handläggning

         1. Inläggning om patienten är påverkad.
         2. Inhalationer. Ges med fördel i Ailos eller maxim nebulisator. 
          1. Syrgas till alla.

                                                                        i.      5 l/min på mask eller 2 l/min på näskateter.

                                                                       ii.      Därefter dosering enligt saturation. Mål sat > 90%.

         1.  
          1. Adrenalin till små barn (<1 år) eftersom de inte har betareceptorer). Kärlkonstringerande effekt, ger avsvällning som ger mer plats till luften. Dessutom sekretmiskande. Bäst vid allmänna andningsproblem och flåsighet.

                                                                        i.      Adrenalin. Dosering beroende på inhalationsverktyg. 

                                                                       ii.      Barnen kan bli vita runt munnen. Ingen fara!

                                                                     iii.      Kräver 1-2 timmars observation efter pga risk för reboundeffekt. Skicka inte hem!

                                                                     iv.      Racemiskt adrenalin (Micronefrin 10 mg/ml) har hälften i inaktiv form och har inga fördelar jämt emot vanligt adrenalin.

         1.  
          1. Betaagonister till äldre barn (funkar ej till barn < 6 mån). Hjälper ej om problemet / svullnaden sitter i övre luftvägarna utan har bara en bronkodilaterande effekt. Bäst vid klassisk obstruktiv sjukdom med ronki och förlängt expirie.

                                                                        i.      Ventoline (salbutamol). Dosering beror på inhalationsverktyg. 

                                                                       ii.      Risk för lite hjärtklappning.

         1.  
          1. Övrigt

                                                                        i.      Ipratropiumbromid 0,25 mg kan prövas.

                                                                       ii.      Teofyllin rektalt kan vara en väg att gå. 

         1. Steroider po. Används på vida indikationer vid obstruktiva andningsproblem.
          1. T betapred 0,5 mg. 6 mån till 2 år = 6 tabl. > 2 år = 8 tabl.
          2. Borde sannolikt användas lite mer restriktivt. Varje stötdos ger tillväxthämning på 0,5 mm.
          3. Ev pulmicortinhalation i stället någon gång?
         2. Vätska. Barn förlorar mycket vätska när de andas häftigt. Feber ger ytterligare förlust. Uppskatta och behandla dehydrering enligt PM för dehydrering.

          

         Spädbarn

         Barn räknas som spädbarn första året. Vid osäkerhet bör små barn remitteras till barnläkare! Däremot är deras sjukdomar mer specifika i början av spädbarnsperioden och liknar därefter mer och mer det äldre barnets sjukdomar.

          

         Orsaker

         Det finns en flytande övergång mot PM för akut dåligt nyfött barn åldersmässigt. Se även detta PM.

         1. Fri kropp. Slempropp. RSV. Laryngomalaci.
         2. Apné-episod. SIDS (2-4 mån).
         3. Sepsis. Meningit.
         4. Hjärtfel. Ductusberoende?
         5. Metabol sjukdom. CNS-insult. Kramp.
         6. Hypoglykemi (se detta PM).
         7. Misshandel.

          

         Utredning

         1. Anamnes. Vad har hänt? Tidigare frisk? Tidigare episoder? Omgivning? Efterforska orsaker till SIDS.
         2. Status. AT, P, BT. Sat. AF. Pulm etc.
         3. Kemlab. Hb, V, CRP, Na, k. Glukos. Blodgas.

          

         Handläggning

         1. Ring anestesibakjour.
         2. Behandla understödjande
         3. Behandla tillståndet.