Andningsproblem – barn

dec 11th, 2009 | Filed under Barnlungmedicin, Barnmedicin, Symptom, Symptom barn

Små barn andas genom näsan första veckorna varför tilltäppning av näsan kan ge förödande konsekvenser.

 

Orsaker

 1. Luftvägsinfektioner. Pneumoni. RSV. Viros.
 2. Anatomisk tilltäppning.
  1. Främmande kropp. Slempropp.
  2. Trache- laryngomalaci (några veckors ålder).
  3. Adenoid (patient > 1 år). 
 3. Ökat syrebehov. Sepsis. Meningit. Pyelonefrit.
 4. Dålig syretransport. VOC. Arrytmi. Blödningschock.
 5. Andningsstillestånd:
  1. SIDS och Apné-episod.
  2. Främmande kropp.
  3. Pertussis.

 

Utredning 

 1. Anamnes
  1. Andningsproblemen. Förlopp? Utlösande orsak?
  2. Andra symptom. ÖLI-symptom? Feber?
  3. Functiones naturales. Avföring? Miktion? Matningsproblem?
  4. Epidemiologi. Syskon? RSV-epidemi-tid.

 

 1. Status
  1. AT. Temp?
  2. Cor / Pulm (Sat? AF?) / BT.

 

 1. Kemlab                           
  1. Hb, V, CRP.
  2. U-sticka, urinodling. Blododling. RSV-prov (klart på 15 min).

 

 1. Fyslab
  1. Rtg pulm (mediastinal pendling? Infiltrat?).

 


Handläggning

 1. Inläggning om patienten är påverkad.
 2. Inhalationer. Ges med fördel i Ailos eller maxim nebulisator. 
  1. Syrgas till alla.

                                                               i.      5 l/min på mask eller 2 l/min på näskateter.

                                                              ii.      Därefter dosering enligt saturation. Mål sat > 90%.

 1.  
  1. Adrenalin till små barn (<1 år) eftersom de inte har betareceptorer). Kärlkonstringerande effekt, ger avsvällning som ger mer plats till luften. Dessutom sekretmiskande. Bäst vid allmänna andningsproblem och flåsighet.

                                                               i.      Adrenalin. Dosering beroende på inhalationsverktyg. 

                                                              ii.      Barnen kan bli vita runt munnen. Ingen fara!

                                                            iii.      Kräver 1-2 timmars observation efter pga risk för reboundeffekt. Skicka inte hem!

                                                            iv.      Racemiskt adrenalin (Micronefrin 10 mg/ml) har hälften i inaktiv form och har inga fördelar jämt emot vanligt adrenalin.

 1.  
  1. Betaagonister till äldre barn (funkar ej till barn < 6 mån). Hjälper ej om problemet / svullnaden sitter i övre luftvägarna utan har bara en bronkodilaterande effekt. Bäst vid klassisk obstruktiv sjukdom med ronki och förlängt expirie.

                                                               i.      Ventoline (salbutamol). Dosering beror på inhalationsverktyg. 

                                                              ii.      Risk för lite hjärtklappning.

 1.  
  1. Övrigt

                                                               i.      Ipratropiumbromid 0,25 mg kan prövas.

                                                              ii.      Teofyllin rektalt kan vara en väg att gå. 

 1. Steroider po. Används på vida indikationer vid obstruktiva andningsproblem.
  1. T betapred 0,5 mg. 6 mån till 2 år = 6 tabl. > 2 år = 8 tabl.
  2. Borde sannolikt användas lite mer restriktivt. Varje stötdos ger tillväxthämning på 0,5 mm.
  3. Ev pulmicortinhalation i stället någon gång?
 2. Vätska. Barn förlorar mycket vätska när de andas häftigt. Feber ger ytterligare förlust. Uppskatta och behandla dehydrering enligt PM för dehydrering.

 

Spädbarn

Barn räknas som spädbarn första året. Vid osäkerhet bör små barn remitteras till barnläkare! Däremot är deras sjukdomar mer specifika i början av spädbarnsperioden och liknar därefter mer och mer det äldre barnets sjukdomar.

 

Orsaker

Det finns en flytande övergång mot PM för akut dåligt nyfött barn åldersmässigt. Se även detta PM.

 1. Fri kropp. Slempropp. RSV. Laryngomalaci.
 2. Apné-episod. SIDS (2-4 mån).
 3. Sepsis. Meningit.
 4. Hjärtfel. Ductusberoende?
 5. Metabol sjukdom. CNS-insult. Kramp.
 6. Hypoglykemi (se detta PM).
 7. Misshandel.

 

Utredning

 1. Anamnes. Vad har hänt? Tidigare frisk? Tidigare episoder? Omgivning? Efterforska orsaker till SIDS.
 2. Status. AT, P, BT. Sat. AF. Pulm etc.
 3. Kemlab. Hb, V, CRP, Na, k. Glukos. Blodgas.

 

Handläggning

 1. Ring anestesibakjour.
 2. Behandla understödjande
 3. Behandla tillståndet.