Archive for the ‘Sårvård’ Category

Trycksår (ulcus decubitus)

torsdag, mars 17th, 2011

 

 

Symptom:          Sår i exempelvis sacrum, hälar, skuldror, armbågar, glutealveck.

Utredning:         Bakomliggande faktorer enligt nedan (behandling).

                             Nortonskala för bedömning av risk för trycksår.

Gradering enligt Shea
I Rodnad som ej försvinner vid tryckavlastning
II Hudskada som blåsor, sprickor, avskavningar
III Fullhudsskada ner till (dermis?) subkutis
IV Djup sårhåla, engagemang av underliggande strukturer; leder, ben muskler.

 

Nutritionsstatus

 • Vikt, BMI, överarmsmått
 • Albumin, prealbumin, (Hb, Fe, TIBC)
 • (Epikutantest)

                            

                             Infektionsstatus

 • CRP, V
 • Sårodling

 

Diagnos:            Klinisk. Viktigt att klarlägga om såret är infekterat vilket också är en klinisk diagnos.

 


Behandling:

Konservativ behandling

Viktigt med information till vårpersonal som är ansvarig för hemmet. Följ upp och efterfråga compliance.

Vändschema 30 grader, varannan timme. Sår i sakrum får ej sitta mer än 2 tim dagligen.

Bakomliggande faktorer Åtgärd
Hög ålder

Nedsatt rörlighet, smärttillstånd

Nedsatt sensibilitet

Cirkulatorisk insufficiens

Rökning

Inkontinens

Malnutrition, anemi

Läkemedel

Diabetes

 

Adekvat smärtstillning, mobilisering, vändschema

Mobilisering

Rökstopp

Tillfällig KAD, god hygien

Önskekost, nutritionsdrycker

Förbättra sockerläget. Insulin?

Utförande

Rengöring, upprensning, omläggning.

Byt ej förbandet för ofta om icke infekterat sår. Enligt anvisningar för respektive produkt.

Sårets uteseende Åtgärd
Grad I Avlastning, ev semipermiabel plastfilm eller tunt hydrokolloidalt förband.
Grad II

–          Icke vätskande

–          Vätskande

 

Behandling som Grad I.

Alginatförband eller polyuretanskum

Grad III/IV

–          Ingen nekros

–          Vätskande

–          Torr nekros

–          Fuktig nekros

 

Alginat, polyuretan eller hydrokolloider

Alginat eller hydrofiber

Salvkompress (Jelonet)

Torrt skyddande förband.

Debridering? Hydrocolloid/hydrogel/hydrofiber.

Djupa sårhålor Hydrogel, alginat eller polyuretanskum
Infekterade sår Jodförband

(Alginatförband)

Systemisk antibiotika?

Kolförband mot lukt?

Osteomyelit Remiss ortoped.

Antibiotika?

     

Källa: Praktisk medicin 20004. Anteckningar samhällsmedicin.

Bensår

torsdag, mars 17th, 2011

Anamnes

Sårduration? Trauma utlösande?

Smärta? Relation till lågläge / högläge?

Aktuell behandling?

Venösa proppar tidigare? Tidigare bensår? Tidiare kirurgi pga venös- artereill kirurgi?

Hyptertoni / Hypterlipidemi / Rökninig / Diabetes / Claudication / Kollagenos

Hereditet (åderbråck? Bensår?)

Status

Inspektion (Varikösa vener? Ödem? Blekhet? Kyla? Atrofia blanche? Lipodermatoskleros?)

Kärl (ADP / ATP, övrigt kärlstatus)

Storlek (största diametern + vinkelrätt mot denna)? Lokalisation? Utseende?

Infektionstecken: Rodnad? Grönt? Lukt?

Fibrin? Granulationsvävnad? Macererad hud? Nekroser? Erytem? Eksem?

Arteriellt index

Doppler på ADP. Pumpa upp manchett tills pulsen ej låter längre.

AI = Tryck (Ben) / Tryck (Arm).

> 1

1

0.75 – 1

0.5 – 0.75

< 0.5

Misstänkt stela kärl.

NORMALT

Tål högelastisk binda. Ta av nattetid.

Svagare binda

Linda ej. Kärlkirurgi (Värk?).

Venöst test (Venös reflux?)

Doppler strax lateralt och distalt om a poplitea.

Tryck på vaden è Swosh indikerar venös insuff.

Täpp till ytliga systemet è Swosh indikerat djup insufficiens. Ej längre swosh indikerar ytlig (tilltäppt system).

Fyslab

Venös duplexundersökning

Tåtryckmätning

Angiografi / Flebografi

Bedömning
Arteriellt Sitter distalt. Nekroser. Djupt. Sämre vid högläge.
Venöst Inga hår. Skrynklig elefanthud. Ödem. Hyperpigmentering. Underbenet, strax ovan mediala malleolen.
Fibrinbeläggning

Granulationsvävnad

Macererad hud

Pseudomonas

Vitgul smetighet.

Granula i botten, småknottrigt. Tyder på god läkningstendens.

Vit, som efter att ligga i badkar.

Grönt. Luktar.

Handläggning

 1. Genes. Vad för sorts sår handlar det om? Venöst eller arteriellt? Annat?
 2. Specifik behandling av bakomliggande genes (Kir vid arteriellt / Kompression vid venöst etc).
 3. Sårvård enligt nedan (Samma för alla = Torrt / Fuktigt / Vanlig kompress / Tubgas / Postring)
 4. Bytesfrekvens? 3 ggr / vecka räcker oftast.
 5. Hudtransplantation?

Uppföljning

Utvärdera effekten efter 4-6 veckor.

 • Compliance?
 • Sekundärvinst?
     

 


Diffdiagnoser

Arteriellt bensår. Se Arteriellinsufficiens

Venöst bensår. Se Venösinsufficiens

Arteriovenöst bensår

Trycksår

Vaskulit

Tumör

Pyoderma gangränosum

Necrobiosis lipoidica

Atriphie blanche

Reumatiskt sår

Hypertensivt sår

Sårvård

Efterforska alltid bakomliggande orsak och behandla!

Rengöring

Lös upp skit med jordnötsolja / Barnolja. Rengör med NaCl. Skrapa bort fibrinbeläggningar. Rensa upp. Klipp bort nekroser.

Sårvårdsartiklar

Kaliumpermanganat Omläggning / Bad Torkar ut allt för vätskande sår.
Smärtstillande Xylokaingel Vid smärtande sår.
Zinksalva Zinkpasta Skyddar sårkanter
Salvkompress Jelonet Mindre brännskador, hudtransplantat, tagställen, traumatiska sår, bensår.
Polyuretanskum Mepilex

Allevyn

Vätskande, rena sår av olika genes
Hydrokolloid Duoderm Ytliga, lätt till måttligt vätskande, smärtande, rena, fibrinbelagda sår. Lättare nekroser.
Hydrofiber Aquacel Kraftigt vätskande sår
Abs-förband   Utanpå annan sårvårdsartikel för att fånga vätska.
Infekterade sår
Hydrogel = Hydrofob? Sorbact Orena, vätskande, koloniserade och infekterade sår.
Jodförband Iodosorb Infekterade vätskande, gulsmetiga, illaluktande sår.
Kolförband (+ silver) Actisorb Infekterade, infektionsbenägna, illaluktande sår. Dyrt.
Ättiksyra   Pseudomonasinfektion. Torra sår läker bättre i fukt.

Antibiotika

Infekterade sår med feber, helst efter odling.

è Heracillin 1g x 3 / Cefadroxil / Dalacin

Lokala steroider

Om dermatitinslag eller vaskulitinslag.

Källa: Praktisk medicin 20004. Anteckningar samhällsmedicin.