PM

för ‘Kardiologi’
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Medicin
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Hjärta och kretslopp, Kardiologi, Läkemedel
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
Maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Arytmier, Hematologi, Kardiologi, Medicin, Venös tromboembolism
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Hypertoni, Hypertoni, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin

ICD

Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Kardiella infektioner, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Arytmier, Kardiologi, Läkemedel, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Neurologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Lungmedicin, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
Aug 1st, 2015 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Mar 11th, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Aug 4th, 2015 | Kategoriserad under Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
Okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Status