PM

för ‘Kardiologi’
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Medicin
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Hjärta och kretslopp, Kardiologi, Läkemedel
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Arytmier, Hematologi, Kardiologi, Medicin, Venös tromboembolism
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Hypertoni, Hypertoni, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin

ICD

sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Kardiella infektioner, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Arytmier, Kardiologi, Läkemedel, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Neurologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Lungmedicin, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
aug 1st, 2015 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
mar 11th, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
aug 4th, 2015 | Kategoriserad under Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Status