Archive for the ‘Intoxprover’ Category

Laktat

måndag, november 10th, 2014

Ett förhöjt laktat kräver förklaring. Den kan vara så enkel som ett stasat venöst prov men har inte sällan mer allvarlig orsak.

 

Vid högt laktat (nivå 20):

  • Chock av oklar orsak men den cirkulatoriska bilden måste då ställas i relation till laktatvärdet.
  • Kramp
  • Felvärde pga etylenglykolintox
  • Cirkulatorisk påverkan
  • Metformin
  • Metanol, etylenglykol (en av metaboliterna vid nedbrytning av etylenglykol kan inte skilja från laktat vilket ger ett högt laktatvärde (radiometer ABL, Copenhagen gör fel (det är denna som finns på IVA i JKPG), i-STAT gör inte fel (det är denna som finns på AKM i JKPG))). Alla blodgasapparater som analysera plasma (på lab) ger korrekta värden och ingen interaktion.
  • Kraftig Paracetamolintox (mkt ovanligt).
  • Cyanväteförgiftning

S-Etanol

fredag, september 24th, 2010

Relationen mellan promille och S-etanol är 1 promille = S-etanol 26,2 mmol/l.