Laktat

nov 10th, 2014 | Filed under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab, Syra-bas

Ett förhöjt laktat kräver förklaring. Den kan vara så enkel som ett stasat venöst prov men har inte sällan mer allvarlig orsak.

 

Vid högt laktat (nivå 20):

  • Chock av oklar orsak men den cirkulatoriska bilden måste då ställas i relation till laktatvärdet.
  • Kramp
  • Felvärde pga etylenglykolintox
  • Cirkulatorisk påverkan
  • Metformin
  • Metanol, etylenglykol (en av metaboliterna vid nedbrytning av etylenglykol kan inte skilja från laktat vilket ger ett högt laktatvärde (radiometer ABL, Copenhagen gör fel (det är denna som finns på IVA i JKPG), i-STAT gör inte fel (det är denna som finns på AKM i JKPG))). Alla blodgasapparater som analysera plasma (på lab) ger korrekta värden och ingen interaktion.
  • Kraftig Paracetamolintox (mkt ovanligt).
  • Cyanväteförgiftning