Archive for the ‘Nedladdning’ Category

Word-dokument

torsdag, december 29th, 2011

Klicka på nedanstående för att ladda ner word-dokumenten.

 

Patientinfo

Rättsmedicin

 

Lathundar

torsdag, september 24th, 2009

Diagnostik

Cor-status

EKG-diagnostik

Hudstatus

Neuro-status

Psyk-status

Pulm-status

Ögon-status

ÖNH-status

Anestesi

Inotropa läkemedel

Preoperativ bedömning

Internmedicin

Akut koronart syndrom

Akut koronart syndrom (Östersund)

Anemi

Antibiotikaval

Astma och KOL

Avföringsrubbning

Diabetes

DVT

Hjärtstopp

Intoxikation

Lungemboli

Medic-ALS

Stroke

Trombolys ”Rädda hjärnan”

Trombolys vid akut hjärtinfarkt

Kirurgi och ortopedi

Akut buk

ATLS

Fotledstrauma

Höfttrauma

Knätrauma

Ortoped akut

Ryggsmärta

Skalltrauma

Övrigt

Dödsfall och rättsintyg

Inskrivning och epikris

Inskrivning och epikris (Östersund)

Palliation

Tankemall

Telefonnummer (Östersund)

Tvångsåtgärder

Urakut!

Excel-dokument

torsdag, september 24th, 2009

Klicka på nedanstående länkar för att öppna eller spara exceldokument.

 

Analgetika

Cytostatika

Dermatologi

Infektion

Internmedicin