Archive for the ‘Ren dermatologi’ Category

Rosacea

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Okänd. Demodex folliculorum?  (kvalster)

Utlösande: Allt som dilaterar kärl. Kryddad mat. Alkohol. Heta drycker. Ilska. Lokala steroider (utsättning).

Klinik                 Lätt för flushing.Vanligare hos kvinnor, dock har män svårare symptom.

Papler, pustler, teliangektasier. Ibland ögonbesvär med keratit och konjunktivit.

Ibland hypertrofi av näsan, rhinophyma

                             Inga komedoner (jfr Acne).

 

Diffdiagnoser   Acne. Perioral dermatit. Seborrhoiskt eksem. Akut cutan lupus erytematosus (ACLE) / SLE.

Diagnos              Typisk lokalisation och bild.

Behandling      

1)       Mild tvål / Undvikande av utlösande faktorer.

2)       Metronidazolkräm lokalt (alt ichtyol eller svavel).

3)       Tetracyklin alt Erytromycin po som vid acne.

4)       Isoretinol (Roaccutan) i svåra fall – Specialistpreparat!

5)       Plastikkirurgi vid Rhinophyma / Laserbehandling mot teliangektasier.

6)       Ögonläkarremiss vid behov, ögonsymptomen brukar dock svara på vanlig behandling.

Psoriasis

torsdag, mars 17th, 2011

Kronisk, skovvis uppträdande, fjällande. Kan drabba i alla åldrar, men debuterar vanligen i tonåren (typ 1) eller i 40-50 årtsåldern (typ 2), och alla hudytor. Prevalens minst 2%. Lesionerna ger endast ibland klåda.

Etiologi              Hereditet(särskillt vid typ 1), minst 7 gener (psors1-7)

                             LM (klorokin (byt till meflokin, Lariam®), litium, betablock, NSAID?)

Hudtrauma ”Köbners fenomen” (solljus (15%), mekanisk friktion, vattkoppor (VZV))

Graviditet (ibland bättre) / Stress / Infektion / Alkohol / Rökning

Patofysiologi    TNF ses i hud och leder, vilket ger migration av leukocyter. I epidermis ses CD8+ (cytotoxiska) T-celler och i dermis ses CD4+ T-hjälparceller. IF-gamma, IL-2, IL-12 leder till bildning av Th1 (cytoxiskt mönster). Leukocyter bildar Munros mikroabscesser i stratum corneum (hornlagret). Vidare ses ökad proliferation av keratinocyter i epidermis och ändrad samansättning av keratin. I dermis ses ökad vaskularisering. Papillomatos. Stratum granulosum saknas. 

 

Diffdiagnoser   Pityriasis rosea. Eksem. Lichen ruber. Svampinfektion. Läkemedelsreaktion. Kutant lymfom.

Mb Bowen.

Parapsoriasis (myntstora fläckar, mer eller mindre kliande. Kan gå över i MF. Stans. Följ. Eventuellt ljus eller lokal steroid jfr MF).

Diagnos              Klinisk bild. PAD om oklarhet.

 


Behandling       Kan oftast skötas i primärtvården.                        

Avfjällning:

1)       Mjukgörande (Fenuril®).

2)       Bad / Bastu.

3)       Salicylsyreberedningar (5% cr. Essex, ej tillsammans med  UVB pga filtereffekt) 

Lokalbehandling:

1)       Lokala steroider

 1. Gr 3-4 (Gr 1 har ingen effekt)
 2. Effekten avtar med tiden (tachyphylaxi)
 3. Rebound (ibland)
 4. Biverkningar

                                                                                               i.      Atrofi, akneliknande bild, resorbtion, kontaktallergi, maskerar inf, förlängd sårläkning, rebound

 1. Nedtrappning
 2. Intervallbehandling
 3. Använd med försiktighet: I hudveck, senil hud, spädbarn, i ansiktet.

2)       Kalcipotriol

 1. D3-vitamin-analog (Daivonex®)
 2. Hämmar proliferation (hjälper ej mot klåda)
 3. Effekt = Gr 3 steroid
 4. Biverkan: Hudirritation
 5. Kan kombineras med steroid (Daivobet®)

3)       Ditranol (Micanol®).

4)       Tjära.

Ljusbehandling:

1)       UVB

 1. Smalt spektrum (312 nm)
 2. Behandling 2-3 ggr/v i 6-10 v.
 3. + God effekt, bekvämt
 4. – Solskadad hud och ev hudcancer

2)       PUVA

 1. Psoralen (tabletter el bad) + UVA
 2. Behandling 2 ggr/v i 6 v.
 3. + Mycket god effekt
 4. – Illamående, ljuskänslig, hudcancer

3)       Bucky

 1. Rtg, gränsstrålar
 2. Behandling 1 ggr/v i 6 v.
 3. + bra vid hårbottenengagemang
 4. – Max 4 beh till samma area pga risk för hudcancer

 

Systembehandling:

1)       Metotrexat

 1. Folsyreantagonist, 5-20 mg 1 ggr/v
 2. Kontroll av lever- och blodstatus
 3. + Mycket god effekt, även leder

2)       Acitretin

 1. A-vitamin-analog (Neotigason®, 10-50 mg x 1)
 2. Antiproliferativ och immunomodulerande
 3. Kontroll av leverstatus och blodfetter
 4. + God effekt, ssk pustulös psoriasis, kan kombineras med UVB/PUVA
 5. – Teratogent

3)       Cyklosporin

 1. Sandimmun, 2,5-5,0 mg/kg/dag
 2. Kontroll njurar, blodtryck
 3. + God effekt, även leder
 4. – Biverkningar

Nummulär psoriasis (klassisk plaque psoriasis)

Drabbar ffa extensorsidan av knä och armbågar och skalpen, vidare drabbas ofta händer och sakrala ytor.

Diffdiagnoser   Hårbotten: 1) Svampinfektion. 2) Seborroisk dermatit. Händerna: 1) Handeksem.

Diagnos:            Rispa med pinne (punktformiga blödningar under steainliktfjäll, Auspitz tecken). 

 

Behandling       Hårbotten: 1) Lösn Salicylsyra. 2) Lösn Betnovat. 3) Tjärschampo. 4) Ditranolkräm. 5) Bucky. 6) Ev Mjällschampo.

Händer: 1) Lokal Steroid. 2) Calcipotriol. 3) UVB. 4) Bucky. 5) PUVA. 6) A-Vitamin.

7) RePUVA.


Guttat psoriasis

Regndroppspsoriasis, vanligare hos barn. Ofta på buken/bröstet el generalliserat. Klia ej.

Etiologi              Som ovan samt infektion, ffa GAS.

Diffdiagnoser   PC-allergi (ofta efter streptokockinfektion) och andra toxikodermier.

Pityriasis rosea. Sekundär syfilis. Lichen ruber planus. Id-reaktioner. Pityriasis versicolor.

Diagnos              Klinisk bild. Svalgodling (GAS?). Skrapning på ytan kan hjälpa till. PAD vb.

Behandling       Kan gå över på 3-4 månader men kan bli kronisk. Behandla!

1)       Information. Viktigt till unga!

2)       PcV om infektion.

3)       Lokala steroider, Gr 3 + mjukgörande

4)       UVB (remiss)

Invers posriasis (seborroisk psoriasis)

Drabbar ffa böjveck (ljumskar, axiller, under mammae). Föga fjäll.

Diffdiagnoser   Seborroisk dermatit, mykos

Behandling       Lokal steroid (grupp I-II) med antimykotikum (ej långvarigt).

                             Ev Bucky

OBS: Tjära och ditranol bör undvikas


Nagelpsoriasis

Ses i samband med långvariga besvär. Korrelerar med psoriasis artropati.

Diffdiagnoser   Svampinfektion. Onycholysis idiopathica. Kronisk paronychi. Lamellär dystrofi. Nagel-tics. Handeksem. Mukös cysta = Synovialcysta.

Behandling       Många blir bättre när hudförändringarna förbättras, annars terapiresistent

1)       Nagelslipning.

2)       Carbamidevulsio = Medicinsk evulsio.

3)       Ev intrakutan steroidinjektion.

4)       A-Vitamin.

5)       Metotrexat

Erytrodermi

Extensivt erytem över en stor del av kroppen. Ökat blodflöde i huden kan leda till förlust av termoreglering och ”high output” hjärtsvikt.

Diffdiagnoser   1) Maligna hudlymfom. 2) Eksem. 3) Läkemedelsreaktioner.

Behandling       Dermatolog. Inläggning?

Ofta krävs systemisk behandling.


Pustulös psoriasis

Ses i randområdet kring andra psoriasis lesioner. Hos rökare ses ofta palmart och plantart engagemang (pustulosis palmoplantaris). Ofta ses också geografica lingulis[ap1] 

Behandling       Diskreta besvär: salicylsyreberedningar.

Omfattande sjukdom: steroider grupp III-IV under ocklusion (t ex Duoderm) med byte en-två gånger per vecka under ca en mån och/eller calcipotriol.

Svår hand-fotpsoriasis : PUVA, acitretin (ev i kombination med PUVA) eller Buckybehandling. Metotrexat. Sandimmun (ibland).

Psoriasisartrit

10% av psoriasispat. Drabbar oftast sacroiliaca- och DIP-leder, men även andra. Korrelerar med nagelengagemang.

Diffdiagnoser   1) RA. 2) Annan artrit.

Behandling       Reumatolog sköter dessa.

1) NSAID. 2) Metotrexat.


 [ap1]Stavning??

Pityriasis rosea (PR)

torsdag, mars 17th, 2011

Julgranssjukan. 6-veckors-sjukan. Medaljongsjukan. Baddräktssjukan.

Etiologi              Okänd. Infektion? HSV 6 och 7?

Klinik                 Först primärmedaljong. Därefter ovala fläckar i hudens sprickriktning (med fjällkrage). Sitter som julgranspynt på ryggraden.

                             Självlimiterande

                             Oftast unga patienter                   

                             Konstigare bilder hos barn och svarta.

Diffdiagnoser   Guttat psoriasis. Svampinfektion. Sekundär syfilis. Nummulärt eksem. LM-reaktion.

Diagnos              Klinisk bild med primärmedaljong.

Behandling       Remiss vid recidiv vilket indikerar annan sjukdom.

1)       Ingen behandling krävs. Försvinner på 6-8 veckor. Tvätta inte så mycket. Ingen sjukskrivning, smittar ej.

2)       Mjukgörande + Grupp I-II-steroid + ev antihistamin tn vid klåda.

Perioral dermatit

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Okänd. Hormoner? Utsättning av lokala steroider (använd ej!). Kosmetika (använd ej). Variant

av rosacea?

Klinik                 Yngre patienter (jfr Rosasea). Ofta kvinnor.

                             Runt munnen (sparar läppröda), näsan, ögonen.

                             Kan ibland initalt tolkas som eksem och få kortison, vilket förvärrar besvären.

 

Diffdiagnoser   Acne. Seborroiskt eksem. Rosacea.

Behandling       Inte kortison!

1)         Mild tvål.

2)         Metronidazolkräm lokalt (alt ichtyol) – Kasst!

3)         Tetracyklin alt Erytromycin (barn / gravida) po som vid acne (6-12 v).

 • Ny kur ges därefter som egenterapi när det blossar upp.

Lichen ruber planus (LRP)

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Okänd. Undvik vasodilatation som sänker klådtröskeln (Alkohol, kryddor, jäkt, väme, sol).

Klinik                 Kliande plattoppade papler. Rödviolett färg. Kantiga efflorescenser. Köbnerfenomen.

                             Lokal: Handleder, underben, muhåla, genitalt, armhålor etc.

                             Ibland vita lesioner i munslemhinnan

                             Spontanläker på 3månader – 2 år

Diffdiagnoser   Guttat psoriasis. Neurodermit. Växtdermatit. Verucca plane. LM-reaktion (lichenoid).

Sekundär syfilis.

Diagnos              Klinik(lokal, färg, köbner) + PAD (typisk bild).

Behandling       Vid utbredd form eller svår klåda i samråd med hudspecialist.

Akut: Ingen klåda = ingen behandling. 1) Steroider lokalt / po om klåda. 2) UVB (ev).

Kronisk: 1) Potenta lokala sterodier (Grupp III-IV), nedtrappning. 2) Neurodermatitbehandling (Duodermplattor / Bucky osv).

Slemhinne: 1) Lokal steroid (Kenakutan). 2) Remiss hud eller ÖNH för ev epikutantest och behandling.

Iktyoser

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Genetisk defekt, felaktig keratinisering.

Klassifikation  Genetiska subtyper

1)       Autosomal dominant ichtyosis vulgaris

2)       Autosomal recessiv eller lamellär iktyos

3)       X-likad recessiv iktyos

4)       Bullös iktyosiform erytoderma (epidermolytisk hyperkeratos)

Klinik                 Torr och fjällande hud

 

Diagnos              Klinik

Behandling       Mjukgörande

                             Retinoider?

Neurodermit

torsdag, mars 17th, 2011

Kronisk lichenifierad dermatit. Ovanlig

Etiologi              Klåda på lokaliserad hudyta leder till kliande av hud benägen för hypertrorfi – ond

cirkel. Klådan förvärras av stress. Association med atypi och neurotisk personlighet.

Period                Vuxna

Klinik                 Solitära, välavgränsade härdar. Kraftig infiltration och lichenfiering. Perifer hyperpigmentering

                             Mycket uttalad klåda, synnerligen kroniskt.

Lokal                  nacke, underarmar, ben.

Diffdiagnoser   Lichen ruber. Atopiskt eksem. Kontakteksem. Nummulärt eksem. Seborroiskt eksem.

Lichen planus hypertroficus. Psoriasis. Hudtumör!

Diagnos              1) Typiskt utseende + Typisk lokal.

                             2) PAD för att utesluta diffdiagnoser

Behandling       Primärvård

1)       Information / Sluta klia (omöjligt)

2)       Antihistaminer p.o.

3)       Steroider i nedtrappning.

4)       Ocklusion

5)       Mjukgörande efter steroiden.

Specialist

1)       Intrakutan steroidinjektion.

2)       Bucky.

3)       Tjärpreparat.

Eczema craquelé, asteatotiskt eksem, xerotiskt eksem

torsdag, mars 17th, 2011

Torr, irriterad hud. Extremt vanligt hos äldre.

Etiologi              För mycket badande & tvättande av en åldrad hud

 

Period                Vuxna och äldre (oftast män)

Klinik                 Spridda härdar. Rundade medd torr, sprucken (kreckelerad) hud. Initialt utan rodnad, sedan inflammatoriskt och ibland vätskande.

 

Lokal                  Underbenens framsidor (oftast)

Diffdiagnoser   Venöst eksem. Iktyos. Nummulärt eksem. Psoriasis.

Diagnos              Klinisk bild.

Behandling       Räcker oftast med mjukgörande.

1)       Undvika irriterande ämnen/vatten.

2)       Mjukgörande!

3)       Ev lokala steroider initialt (Gr I-II)

Vesikulos, pomfolyx, vesikulöst eksem, dyshidrotiskt eksem

torsdag, mars 17th, 2011

 

 

Etiologi              Okänd. Sämre av värme och stress. Kontaktallergi för nicket i botten?

Period                Vuxna

Klinik                 Vesickelutsådd i handflator, fötter.

                             Intensiv klåda

Diffdiagnoser   1) HSV. 2) Verucca vulgaris. 3) Andra eksem 4) Mykider

Behandling       Svårbehandlad sjukdom. Kräver specialist

1)       Antihistamin p.o.

2)       Steroider.

3)       Duoderm.

4)       PUVA.

5)       UVB.

6)       Steroider po?

Eczema Tyloticum, tylotiskt eksem

torsdag, mars 17th, 2011

Diffdiagnoser   1) Psoriasis. 2) Andra handeksem.

Behandling       Bör skötas av dermatolog

1)       Ljusbehandling (PUVA).

2)       Bucky.

3)       Tjära.

4)       A-Vitamin.

5)       Metotrexat.

1)       Azatioprim.

2)       Potenta steroider.

3)       Avfjällande.

Venöst (hypostatiskt) eksem

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Venös insufficiens. Ödem. Extravasering av blod.

Diffdiagnoser   Kontaktdermatit (Salva? Gummi i strumpa?). Erysipelas. Neurodermit. Nummulärt eksem. Eczema craquelé. Psoriasis.

Klinik                 Skinande, atrofisk hud på underbenen. Pigmentering.

                            

Diagnos              Klinisk bild, vidare diagnostik behövs sällan. Se bensår.

Epikutantest för att utesluta kontaktallergi?

Behandling      

1)       Bakomliggande tillstånd = Kompression.

2)       Kalibad vb.

3)       Potenta steroider (Inga blandningar).

4)       Vätskedrivande om samtidig njur eller hjärtsvikt.

5)       Operation?

Mikrobiellt eksem

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Initial hudskada (myggbett). Därefter ond cirkel med eksem och mikrober som komponenter.

Diffdiagnoser   Nummulärt eksem (samma sjuka). Seborrhoiskt eksem.

Diagnos              Anamnes och status i kombination med odling.

Behandling       Generalisering kan kräva inläggning på hudklinik.

1)       Alsolsprit.

2)       NaCl.

3)       Lokala steroider med antimikrobiell komponent.

4)       Antibiotika (Heracillin) po.

Intertriginösa eksem

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Värme, fuktighet. Övervikt. Diabetes.

Diffdiagnoser   Invers psoriasis. Mykos. Seborrhoiskt eksem.

Diagnos              Klinik. Odling vb.

Behandling      

1)       Torra kompresser.

2)       Gentianaviolett / Kalikompresser.

3)       Antimykotiska steroidkombinationer.

Nummulärt eksem

torsdag, mars 17th, 2011

Kroniskt recidiverande dermatit med mynt formade lesioner. ffa på extremiteter.

Etiologi              Okänd. Torr hud.

Period                >50 år (oftast män)

Klinik                 Myntstora härdar av papulovesikler, rodnade, ibland krustor.

                             Ofta klåda, riveffekter och ev sekundärinfektion.

Lokal                  Underben, underarmar, handryggar, ibland bålen

 

Diffdiagnoser   Psoriasis. Kontakteksem. Mykos. Atopiskt eksem. Eczema craquelé. Pityriasis rosea. Mucosis Fungoides.

Diagnos              Klinik. PAD vid behov.

Behandling       Mycket terapiresistent.

1)       Steroider i nedtrappning (gärna salva).

2)       Mjukgörande kräm / Undvikande av för mycket tvättning.

3)       Tjära.

4)       UVB.

5)       Antihistamin tn vb. (sederande)

Seborroiskt eksem (SE), mjälleksem, pitorodeseksem

torsdag, mars 17th, 2011

Två olika former finns. Ingen koppling finns mellan spädbarnsformen och vuxenformen.

Etiologi              Oklar. Vuxxenformen korrellerar med kolonisation av Malassezia furfur = Pitysporum ovale / orbiculare (jästsvamp). Hereditär komponent.

Klinik                 Spädbarnsform, 0-3 mån: Gulaktiga, stora, feta fjäll i hårbotten/pannan. Rodnade, runda härdar på kroppen. Ingen klåda. Spontan regress.

Vuxenform (ofra unga män): Diskret, röd till gulaktig, pityriasiform (mjällik), fint fjällande med rodnad under. Obetydlig klåda. Hårbotten, ögonbryn, öron, nasolabialt, axiller, sternum, ljumskar, navel etc. Kronisk.

Diffdiagnoser   Atopiskt eksem. Psoriasis i hårbotten. Kontakteksem. Perioral dermatit. Fjärilseksantem / DLE. Pityriasis versicolor. Tinea cruris. Candidiasis. Erytrasma.

Diagnos              Typiskt utseende. Typisk lokal. Symmetri.

                             Mikroskopi på hudskrap (kali + hetta upp) visar spaghetti och köttbullar. Lätt att hitta.

Behandling       Information om sjukdomens kroniska men ofarliga natur, stor recidivtendens.

Primärvård räcker oftast. Inget återbesök planerat om inte uttalat.

Spädbarn:          Hårbotten: Avfjälla med 2% salicylolja (låt sitta över natten, tvätta rent)

                             Kroppen: Lokala steroider Gr I-II + antimikrobiell, t.ex cremor Daktacort®

Hårbotten:         Schampo: Ketokonazol (Fungoral®), Selensulfid (Selsun®), Zinkpyrithion (Head & Shulders)

Avfjällning med 2% salicylolja

Betnovatlösning

Ansikte:              Lokal steroid Gr I + antimikrobiell, t.ex: Dactacort®, Kortimyk®, Uniderm®

Kroppen:            Lokal steroid Gr II + antimikrobiell t.ex: Pevisone®, Kenacutan®

Övriga:                Sol/UVB, minskad stress

Atopiskt dermatit (AD), atopiskt eksem

torsdag, mars 17th, 2011

Kronisk dermatit med klåda, ofta debut i spädbarnsåldern (60%), associerad med astma och hösnuva. Har blivit vanligare de senaste 20 åren av okänd orsak. Prevalence: 20% bland barn. 

Etiologi              Hereditet (stark).

Imunologi         Oklart vad som initierar dessa förändringar         

1)       S-IgE: normalt (20%) eller ­ (80%)

2)       Cellmedierad immunitet ¯ (Th1-aktivitet ¯, Th2-övervikt ® IL-4, 5 ® IgE)

 1. Ökad frekvand av virusinf. (herpes, vaccinia, molluscum contagiosum)
 2. Nedsatt sensibiliseringsförmåga (kontakt allergi)

3)       Neutrofil chemotaxis ¯

Klinik                 ”Itch that raches”

1)       Torr hud

2)       Sänkt klådtröskel (kyla, värme, textil, alkali, stress, inf, feta salvor)

3)       Lichenifieringstendens

4)       Avvikande kärlreaktion

 1. Perioral blekhet
 2. Vit dermografism

5)       Obehag vid svettning

Lokal                  1,5 mån – 2 år : Huvud/ansikte, sträcksidor (god prognos)

                             2 år – pubertet: Böjveck, hand/fotleder, gluteer (flickor), plantae (pojkar)

                             pubertet – vuxen: Händer, ansikte/hals, (böjveck)

Diffdiagnoser   Andra eksem.

Diagnos              Hereditet. Atopi. Klinisk bild. Vit dermografism.

Ev utredning av Födoämnesallergi. Utredning av annan allergi med pricktest etc? (Korrelerar ej med eksemet men indicerat vid astma eller hösnuva).

Behandling       Information mycket viktigt. Primärvård initialt. Remiss i svåra fall. Ev yrkesvägledning.

1)       Dämpa dermatiten

 1. Lokala steroider

(initialt Gr III sedan Gr I-II ev + Antibiotika) OBS: endas Gr I i ansiktet

 1. UV-ljus

2)       Bryt klådcirkeln

 1. Antihistaminer (äldre, t.ex: Tavegyl®)

3)       Motverka torrheten

 1. Undvikande av vatten och tvål.
 2. Mjukgörande (Karbamid) / Badolja.

4)       Övriga

 1. Takrolimus (spec).
 2. Duodermplatta.
 3. Sandimmun.

 

Komplikation   Problem associerade med atopisk dermatit

1)       Eczema herpeticum (svår herpes simplex typ 1)

2)       Kolonisation av staphylococcus aureus

3)       Torr hud

4)       Torra, prominenta hårfolliklar (ssk på överarmar) – keratosis pilaris

5)       Juvenil plantar dermatos

6)       ”Nipple dermatitis”, vuxna kvinnor

7)       Molluscum contagiosum

8)       Katarakt

9)       Födoämnesallergi

Icke allergiskt kontakteksem, traumiterativt

torsdag, mars 17th, 2011

Mycket vanligt i vissa yrkesgrupper.

Kronisk                                                                  Akut

Etiologi              Exponering (oftast långvarig)  för toxiska (oftast svagt) ämnen (vatten, tvättmedel, organiska lösningsmedel m.f.). Mekanisk irratation. Leder till epidermis berriärfunktion skadas. Atopiker predisponerade.

Klinik                 Akut:                   Debut: 6-12 tim efter exponering. Rödbrun hud med vesicler. Väl lokaliserad.

Smärta och klåda.

                            

Subakut:            Efter upprepad exponering. Erythem med krustor, ibland blåsor.

Kronisk:              Torr hud, ibland fissurer. Ibland sekundärinfektion.

 

Diffdiagnoser   Allergiskt kontakteksem. Psoriasis. Atopiskt eksem. Nummulärt eksem. Tylotiskt eksem. PPP. Scabies. Mykos. Mykider.

Diagnos              Anamnes och status. Odling vid infektionsmisstanke.

Behandling       Ofta initialt dermatologkontakt för uteslutande av allergisk kontaktallergi.

1)        Undvikande / Plasthandskar med bomullsvantar under / Kroniskt rädd om händerna.

2)        Mjukgörande.

3)        Lokala steroider som nedtrappas.

4)        UVB.

5)        Infektion: Kaliumpermanganat / Antibiotikasalva / Heracillin po.

6)        Yrkesrådgivning till unga patienter?

Allergiskt kontakteksem

torsdag, mars 17th, 2011

Dermatit orsakad av tidigare exponering för en allergen, ledande till specifik cellmedierad sentisisering. Prevalence: 1-2%.

 

Etiologi              Allergi, typ 4: Nickel. Kobolt. Parfym. Kolofonium. Krom. Formaldehyd. Etylendiamen. Perubalsam. Epoxiharts. Neomycin.

Hål i öronen. Svettig miljö i anslutning till kronisk exposition (Byxknapp / BH-spänne etc).

                             Vissa ämnen ger kontakteksen först efter solexponering: fotoallergi

                             Även mycket små mängder i födan kan ge besvär från huden.

Klinik                 Debut >24 timmar efter exponering, på platsen för kontakt (ibland även andra lokaler)

1)       Initialt: klåda, rodnad, papler och vesicler

2)       Fortsatt exponering: torrhet, fjällning och fissurer

 

Diffdiagnoser   Traumiterativt kontakteksem. Psoriasis. Seborrhoiskt eksem. Impetigo. Primula. Fototoxiskt eksem. Vesikulöst eksem. Lichen planus.

Diagnos              Noggrann anamnes. Ofta lokal och utseende som ger misstanke.

Epikutantest (lapptest).

Behandling       Utredning med epikutantest görs av dermatolog. Alltid remiss om arbetsrelaterad utredning är indicerad.

1)       Undvikande (kan vara svårt även för intelligenta, motiverade patienter). Kronisk sjukdom!

2)       Steroider som nedtrappas.

3)       Alsol / Fys NaCl.

4)       Antbiotika vid sekundärinfektion.

Eksem, dermatit

torsdag, mars 17th, 2011

Definition          Svårt att definiera

1)       Epitelengagemang – epidermit

2)       Läker utan defekt

3)       Exogent eller endogent utlöst

4)       Eksemdisposition ses ofta

5)       Ofta kroniskt förlopp

Blåsdermatoser

torsdag, mars 17th, 2011

Sköts av dermatolog. Remittera vid misstanke!

Pemfigoid

 

Etiologi              Troligen Autoimmun

 

Klinik                 Idag betydligt vanligare än pemfigus. Gamla patienter.

Klåda (smärta hos pemfigus). Händer, fötter.     

Bullae på rodnad botten (Pemfigus har inte rodnad).

Med blåsorna kommer pemfigoidmisstanken!

Diffdiagnoser   Toxicodermi.

Diagnos              Biopsi + IF.

Behandling       Remiss. Ofta inläggning.

1)       Steroider, lite mindre än pemfigus (50 mg), trappas ner.

2)       Ev steroidsparande.


Pemfigus

 

Etiologi              Autoantikroppar mot transmembranösa glykoprotein (cadheriner) i epidermis.

Klinik                 Vanligt på Balkan och i Syd- ostasisen, äldre patient.

Mycket smärtsamt. Besvärliga sår i munnen. Blåsan sitter högt upp i epidermis, går att flytta. Bullae utan rodnad i bottnen (pemfigoid har rodnad).

Diagnos              Biopsi + IF.

 

Behandling       Remiss dermatolog. Inläggning.

1)       Steroider i högre doser än man tror (200 mg).

2)       Azatioprim i steroidsparande syfte.

3)       Ev livslång behandling.

4)       Om pat svarar dålig på behanldling skall man misstänka lymfom och paramalignt fenomen.

Dermatitis herpetiformis

 

Etiologi              Ännu inte helt klart. Något med gluten, celiaki..

Klinik                 Unga patienter

Starkt kliande utslag med papler och vesikler.

                             Knä, armbågar, perianalt. Hårbotten.

                             Ofta har man försökt steroider som inte hjälper.

Diffdiagnoser   Pemfigus. Pemfigoid. Eksem. Toxicodermi. Scabies.

Diagnos              Typisk lokalisation och utseende.

PAD på färsk lesion (subepitelial blåsa). Immunflourescens på frisk hud (IgA i basalmembran).

Sulfon po ger besvärsfrihet (ej patognomont).

Kemlab: Hb, LPK, Trc, Haptoglobin.

Behandling       Remiss dermatolog vid misstanke

1)       Glutenfri diet (ej om linjär IgA-dermatos).

2)       Sulfon (Dapson®) po (Leprabehanlding. Ställer diagnosern).

3)       Regelbundna kontroller (Sulfon: Hemolys / Agranulocytos. Malabsorbtion: Vikt / Hb / Sideropeni / B12-brist)

4)       Ev lokal behandling med antibiotika+kortison.

IgA-dermatos finns också. Ej celiakibehanling men bra på sulfon.

Artefakt

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Psykisk sjukdom. Nervös läggning?

Diffdiagnoser   Cancer.

Diagnos              Klinisk.

Behandling       Remiss dermatolog om misstanke.

Psykiater etc. Information.

Acne vulgaris (AV)

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi             

 

Ökad talgproduktion (hereditet?). Defekt keratinisering av talgkörtelutförsgången.

Propionebacterium acnes. LM / P-piller.

Klinik

 

Drabbar ynglingar i och efter pubertetsåldern. Typiska lokaler ansikte, rygg.

Se dermis.net för bilder.

Diffdiagnoser  

 

Acne venenata = Kontaktacne. LM-reaktion.

Acne excorieé des jeunes filles = Pickers and Squeezers.

Perioral dermatit. Rosacea. Milier.

Diagnos             

 

Klinisk bild: Ålder / Lokal / Seborré / Komedoner + Pustler + Ärr, cystor, noduli?

 

Behandling      

 

Primärvården i de flesta fall. Remiss om:

 1. Fel ålder.
 2. Fel lokal.
 3. Ingen effekt av behandling.

Lätt: Bensoylperoxid (recfritt).

Medelsvår: 1) Bensoylperoxid + klindamycin lokalt (max 3 mån). 2) Azelainsyra. 3) Adapalen. 4) Tretinoin.

SVÅR: 1) Tetracyklin po (minst 3 mån) alt Erytromycin.

Specialistfall: Isotretinoin (Roaccutan® 4-6 mån).

Övervägande komedoner: Vitamin A-syra / Azlainsyra.

Övervägande ytliga pustler: Benzoylperoxidgel / Azelainsyra / Klindamycin lokalt.

Även: Salicylsyra / Svavel / Resorcin / Sol / UVB.