Eczema Tyloticum, tylotiskt eksem

Diffdiagnoser   1) Psoriasis. 2) Andra handeksem.

Behandling       Bör skötas av dermatolog

1)       Ljusbehandling (PUVA).

2)       Bucky.

3)       Tjära.

4)       A-Vitamin.

5)       Metotrexat.

1)       Azatioprim.

2)       Potenta steroider.

3)       Avfjällande.

Comments are closed.