Archive for the ‘Hypertrofier’ Category

Högarkammarhypertrofi

lördag, oktober 23rd, 2010

Diagnoskriterier

 1. VAT i V1-V2 > 0,03 s (1).
 2. R>S i V1 (1).
 3. Markerad S i I, II och III (S1, S2, S3-syndromet) (1).
 4. Hög R-vågsamplitud i högersidiga avledningar (ffa i V1-V2).
 5. Djupa S-vågor i vänstersidiga avledningar (V4-V6).
 6. Högerställd elaxel, ofta > 110 grader.
 7. ST-T-förändringar i högersidiga avledningar (V1-V2) (1). 


Högerkammarhypertrofi

Svårare diagnos än vänsterkammarhypertrofi då vä kammare påverkar EKG-bilden kraftigt pga dess större storlek. Förekommer vid kongenitala hjärtfel samt förvärvade vitier och kroniska lungsjukdomar.


Referenser


 1. Casale PN, Devereux RB, Alonso DR, Campo E, Kligfield P: Improved sex-specific criteria of left ventricular hypertrophy for clinical and computer interpretation of electrocardiograms: validation with autopsy findings. Circulation 1987;75:565-572

Vänsterkammarhypertrofi

lördag, oktober 23rd, 2010

Diagnoskriterier enligt EKG-skolan (1) 

 1. VAT i V4-V6 > 0,05 s (specifikt).
 2. R i V5 > 26 mm.
 3. R i V5 + S i V1 > 35 mm.
 4. R i aVL > 15 mm.
 5. ST-T-förändringar i vänstersidiga avledningar (ospecifikt).
 6. Vänserställd el-axel (ospecifikt).

Vänsterkammarhypertrofi


Sokolow-Lyon voltage (SLV) – kriterierna för vänsterkammarhypertrofi (2) 

 1. Summan av S-vågsamplituden i V1 + R-vågs-amplituden I V5 eller V6 beräknas
 2. Vänsterkammarhypertrofi anses föreligga om summan är högre än 3,5 mV.
 3. Specificitet på 100% och sensitivitet på 22% (2)


Cornell-kriterierna för vänsterkammarhypertrofi (2)

 1. Summan av R-vågs-amplituden i aVL och S-vågs-amplituden i V3 beräknas.
 2. Vä-kammarhypertrofi anses föreligga om summan är högre än 2,0 mV hos kvinnor och 2,8 mV hos män.
 3. Specificitet på 96% och sensitivitet på 30% (2).


Cornell-Volt-durationen för uppskattning av vänsterkammarhypertrofi (3)

 1. Cornell-Volt-produkten beräknas som R i aVL + S i V3 (+ 8 mm för kvinnor).
 2. Produkten multipliceras med QRS-durationen.
 3. Om Cornell-Volt-durationen > 2440 ms anses VK-hypertrofi föreligga.


Beror oftast på långt stående obehandlad hypertoni eller aortavitium.


Referenser


 1. EKG-skolan, www.ekgskolan.se. 2007.
 2. Casale PN, Devereux RB, Alonso DR, Campo E, Kligfield P: Improved sex-specific criteria of left ventricular hypertrophy for clinical and computer interpretation of electrocardiograms: validation with autopsy findings. Circulation 1987;75:565-572
 3. Persson J, Stagmo M: Perssons Kardiologi. 2008.

Höger förmakshypertrofi

lördag, oktober 23rd, 2010

Diagnoskriterier

 1. Hög P-våg, ≥ 3 mm i avl II.
 2. Kliniska tecken på högerkammarhypertrofi.


Höger förmakshypertrofi

P-Pulmonale.

Vänster förmakshypertrofi

lördag, oktober 23rd, 2010

Diagnoskriterier

 1. P-vågsduration ≥ 120 ms.
 2. Tvåpucklig P-våg i avl II.
 3. Tydlig negativ P-våg i V1.
 4. Kliniska tecken på vänsterkammarhypertrofi. 

Vänster förmakshypertrofi

 P-mitrale. Ses vanligen vid mitralisvitier. Om vänster förmak är förstorat tar förmaksdepolarisationen längre tid då vä förmak ligger längst ifrån sinusknutan.