Archive for the ‘Glomerulonefrit’ Category

Övriga glomerulonefriter

onsdag, september 23rd, 2009

Membranös GN

Fokal segmentell glomeruoloscleros

Mesangiokapillär GN

Post streptokock glomerulonefrit

onsdag, september 23rd, 2009

Immunkomplexmedierad.

 

Symptom          

 

Svullnad. Oliguri. Hematuri.

Kommer ofta när barnet börjat piggna till efter streptokockinfektion.

 

Utredning 

 

U-sticka och sediment visar proteinuri, hematuri och korniga cylindrar.

Komplementkonsumtion. Positiv anti-streptolysintiter.

Se även övrig utredning vid glomerulonefrit.

 

Behandling      

 

Symptomatisk behandling med diuretika och blocktrycksmedicin enligt ovan.

Antibiotika brukar insättas vid pågående infektion.

 

Prognos            

 

God.

Minimal change glomerulonefrit

onsdag, september 23rd, 2009

Kausalbehandling är högdos kortison. Ge T Deltison 50 mg, 1½ x 1 flera veckors tid.

Glöm inte Omeprazol och Calcichew D3.

I övrigt behandling såsom nefrotiskt syndrom.

 

Uppföljning 2 veckor efter hemgång till sjukhus. Nya elektrolyter, blodtryck, urinsticka, tU-Alb.

IgA-nefrit

onsdag, september 23rd, 2009

Vanligaste glomerulonefriten i I-länder. Drabbar främst män. Delar av vissa glomeruli visar proliferation.

 

Symptom

 

Hematuri

 • Ses i 50% av fallen
 • ofta mikroskopisk
 • ibland makroskopisk
 • ibland accentuerad efter infektion

Albuminuri

 

Utredning

 

Samma som för övriga fall av glomerulonefrit.

Diagnosen sätts med njurbiopsi.

 

Behandling

 

Behandla endast vid albuminuri!

Steroider

(Fiskolja)

Snabbt progredierande glomerulonefrit (RPGN)

onsdag, september 23rd, 2009

RPGN är en njursjukdom som resulterar i snabb minskning av GFR (minst 50% under dagar till veckor). Histologiskt ses fibrinoid nekros och halvmåneformationer (crescents) i >50% av glomeruli. Detta beror på läckage av fibrin och protein ut i Bowmans kapsel pga ökad permeabilitet i väggen.

 

Indelas enligt flourescenser i tre immunhistokemiska typer:

 1. Anti-GBM (3%). Goodpastures syndrom. Linjärt mönster i IF. 
 2. Immunkomplex (45%). Beror oftast på SLE. Kornigt mönster i IF.
 3. Pauci-immun (50%). Primär form. ANCA-associerad. Blankt mönster i IF.

 

RPGN bör misstänkas vid

Hematuri, proteinuri och korniga cylindrar.

Ingen annan uppenbar orsak till den akuta njursvikten.

Pos ANCA eller anti-GBM.

 

Kan endast säkert uteslutas med njurbiopsi.

 

Symptom          

 

Beror på bakomliggande orsak 

 

Utredning         

 

Kemlabsåsom vid akut njursvikt. Extra fokus på ANCA, ANA, anti-GBM, komplement och Immunoglubuliner.

Diagnosen ställs med njurbiopsi där crescents påvisas.

 

Handläggning

 

Njurmedicinare kontaktas omgående!

Cyklofosfamid (Sendoxan®)

Steroider (Solumedrol® i pulsar, 1 g dagligen i 3 dagar)

Plasmafores

Stödjande behandling (Vätska, Dialys).

 

Prognos            

 

God vid tidigt insatt behandling (även vid avancerad njursvikt).

 

Goodpastures syndrom

 

Autoimmunt tillstånd med antikroppar riktade mot lungvävnad och glomerulärt basalmembran. Snabb diagnos och insatt behandling kan innebära ett helt normalt liv istället för död!

 

Symptom          

Akut insjuknande med hemoptyser och påverkat allmäntillstånd.

 

Diagnos             

Påvisande av GBM-antikroppar i serum.

Njurbiopsi med positiv linjär immunflourescens för IgG samt crescentnefrit.

 

Behandling      

Plasmaferes och immunsupression. Steroider och Sandimmun.

Behandling måste ofta pågå  c:a 6 mån och kan därefter oftast trappas ned.

Glomerulonefrit

onsdag, september 23rd, 2009

Samling sjukdomar med förmodad eller bevisad immunologisk mediering via deponering av immunoglobuliner och komplement i njuren.

 

Symptom

 

 1. Hematuri, Proteinuri eller Hematuri + Proteinuri
 2. Nefritiskt syndrom
  • Proteinuri
  • Hematuri
  • Cylinderuri
  • Hypertoni
 3. Nefrotiskt syndrom
  • Proteinuri >3,5g/d
  • Hypoalbuminuri
  • Ödem
  • Hyperlipidemi
  • Trombostendens

 

Diffdiagnoser

 

Infektion, Systemsjukdomar.

 

Utredning

 

 1. P-kreatinin, S-Alb, Blodfetter
 2. U-sticka (Proteinuri, hematuri).
 3. U-sediment
 4. U-Alb/Kreatinin index (tU-Alb (24h))
 5. P-U-Elfores
 6. Anti-GBM, ANCA, ANA.
 7. Serologier.
 8. Njurbiopsi.

 

Behandling

 

Steroider, cyclofosfamid, ciklosporin mm