IgA-nefrit

Vanligaste glomerulonefriten i I-länder. Drabbar främst män. Delar av vissa glomeruli visar proliferation.

 

Symptom

 

Hematuri

  • Ses i 50% av fallen
  • ofta mikroskopisk
  • ibland makroskopisk
  • ibland accentuerad efter infektion

Albuminuri

 

Utredning

 

Samma som för övriga fall av glomerulonefrit.

Diagnosen sätts med njurbiopsi.

 

Behandling

 

Behandla endast vid albuminuri!

Steroider

(Fiskolja)

Comments are closed.