Glomerulonefrit

Samling sjukdomar med förmodad eller bevisad immunologisk mediering via deponering av immunoglobuliner och komplement i njuren.

 

Symptom

 

 1. Hematuri, Proteinuri eller Hematuri + Proteinuri
 2. Nefritiskt syndrom
  • Proteinuri
  • Hematuri
  • Cylinderuri
  • Hypertoni
 3. Nefrotiskt syndrom
  • Proteinuri >3,5g/d
  • Hypoalbuminuri
  • Ödem
  • Hyperlipidemi
  • Trombostendens

 

Diffdiagnoser

 

Infektion, Systemsjukdomar.

 

Utredning

 

 1. P-kreatinin, S-Alb, Blodfetter
 2. U-sticka (Proteinuri, hematuri).
 3. U-sediment
 4. U-Alb/Kreatinin index (tU-Alb (24h))
 5. P-U-Elfores
 6. Anti-GBM, ANCA, ANA.
 7. Serologier.
 8. Njurbiopsi.

 

Behandling

 

Steroider, cyclofosfamid, ciklosporin mm

Comments are closed.