Archive for the ‘Barnkardiologi’ Category

Bikuspid aortaklaff

fredag, april 23rd, 2010

Bikuspid aortaklaff förekommer hos c:a 2% av befolkningen. Det finns en klar association mellan bikuspid aortaklaff och proximal aortadilatation, dissektion och annuloaortic ectasia.

Coarctatio aortae

fredag, april 23rd, 2010

Innebär en försnävning av aorta descendens, i regel strax efter avgången av vänster arteria subclavia. 65% av hypertoni i åldern 18-30 år är sekundär och koartation utgör 14% av dessa fall. Koartation är kraftigt associerat med bikuspid aortaklaff, man räknar med att minst 75% av patienterna har detta. Även förekomst av aneurysm i den cerebrala cirkulationen är ökad. Vid grav koarktation upptäcks vanligen tillståndet i barndomen. Vid mindre uttalade förträningar kan tillståndet gå oupptäckt upp i vuxen ålder. Följande uppställning är baserad på artikel i läkartidningen (1).


Symptom


Vid hypertoni hos unga människor skall koarktation uteslutas med blodtryckskontroll enligt nedan.

Ibland kan patienterna uppleva bentrötthet exempelvis i samband med cykling.


Utredning


Hjärtauskultation (blåsljud hörs bäst till vänster om ryggraden i sittande från midskapulärt och nedåt).

Palpation av pulsar i ljumskarna.

Blodtryck i båda armarna och minst ett ben. Då arteria lusoria (anomali där höger arteria subclavia avgår som sista kärl i arcus aortae) är överrepresenterad vid koarktation kan höger arms blodtryck representera blodtrycket efter koarktationen. I dessa fall blir således blodtryck i höger arm och ben lika och endast i vänster arm ses ett högre blodtryck.

Vid misstanke om koartation efter detta kan man gå vidare med UKG eller DT/MR-aorta för att fastställa diagnosen.


Diagnos


Kontroll av blodtryck i båda armarna och minst ett ben.


Behandling


Behandling sker vanligen med ballongdilatation eller öppen operation. Hos barn föredrar man öppen operation.


Uppföljning


Även efter åtgärdad koarktation rekommenderas livslång uppföljning. Särskilt fokus riktas för att upptäcka följande:

 • Hemodynamiskt betydelsefullt aortavitium, 75% har bikuspid aortaklaff.
 • Aneurysmutveckling i gamla operationsområdet. Inför graviditet är det särskilt viktigt att kartlägga detta.
 • Hypertoni. Trots åtgärd utvecklar 50% av patienterna hypertoni vid 30-40 års ålder.


Prognos


Gravida kvinnor med odiagnostiserad koarktation har stor risk för aortadissektion i samband med graviditeten.

Komplikationer på lång sikt består främst i hypertona komplikationer i övre kroppshalvan men också risk för hjärtpåverkan och vidgning av aorta ascendens.

Tidig operation ger näst intill normal överlevnad jämfört med friska jämnåriga.


Referenser


 1. Dellborg et al: Coarctatio aortae – viktig differentialdiagnos vid hypertoni hos unga. Läkartidningen nr 12, 2010, vol 107, 827-830.

Barn-EKG (Tolkningschema)

fredag, december 11th, 2009
 1.  
  1.  
   1. Kvalitetskontroll
  • Testsignalen 10 mm (1 mV)
  • Pappershastighet.
 2. Rytm
  • Hjärtfrekvens. Bedöms efter barnets ålder. 
   • Bradykardi?
   • Takykardi?
  • Regelbunden eller oregelbunden.
  • Extraslag. (VES utan P-våg. SVES med P-våg).
 3. P-vågen
  • Finns P-vågor överallt?
   • Sågtandsmönster: Fömaksfladder
   • Flimmervågor: Fömaksflimmer.
  • Form
   • Får vara negativ i III, V1 och V2.
   • Ektopiskt fokus?
  • Amplitud
   • Max 3 mm ≤ 0,3 mV.
   • > 3 mm I II, V1 tyder på högerförmakshypertrofi (P-Pulmonale).
  • Bredd
   • Max 0,08 s.
   • > 0,08 s + ev tvåtoppig tyder på Vänsterförmakshypertrofi (P-Mitrale).
 4. PQ-tid
  • Varierar med ålder och hjärtfrekvens. (< 1 mån: 0,11 s. 1-2 år: 0,10-0,15 s. 3-5 år: 0,13-0,16 s)
  • Lång PQ-tid vid AV-block I.
  • Kort PQ-tid + Deltavåg vid WPW-syndrom.
 5. QRS-komplex
  • QRS-komplex efter varje P-våg?
   • AV-block II och III.
  • Form
  • Bredd
   • 0,06-0,10 s.
   • > 0,19 s tyder på: Hypertrofi? Grenblock? Deltavåg vid WPW?
  • Amplitud
   • R och S-vågs-amplitud varierar med åldern.
  • Aktiveringstid
   • Förlängd vid hypertrofi.
 6. Elaxeln
  • Riktning.
   • Varierar med åldern. Medel: < 24 tim: +135 grader. < 1 v: +130 grader.  < 1 mån: +110 grader. 1-3 mån: +75 grader. > 3 mån: + 60 grader.
   • Vänsterställd elaxel vid  AV commune? ASD primum? Trikuspidalisatresi? Anterolaterala fascikelblock?
 7. ST-sträcka
  • Form
  • Förhöjd? Sänkt?
 8. T-våg
  • Form
   • Alltid positiv i V5-V6.
   • Åldersberoende i V1: (0-3 dgr: Avflackad-positiv. 3 dgr-10 år: Negativ. > 10 år: Positiv-negativ).
  • Amplitud
  • Progression.
 9. QT-tid
  • Varierar med ålder och hjärtfrekvens: (Nyfödda: c:a 0,20 s. > 10 år: c:a 0,4???).
 10. U-våg

 


Vänsterkammarhypertrofi

Delkriterier:

 1. Vänsterställd elaxel: (< 2 år: > +30 grader. > 2 år: > -30 grader.
 2. R i aVL eller aVF > 25 mm.
 3. R i V5-V6 > 30-35 mm
 4. S i V1 > 25 mm.
 5. Högsta R I V5-V6 + djupaste S I V1-V2 > 60 mm.
 6. R i V6 + S i V1 > 30 mm (< 1 år) / > 45 mm (> 1 år).
 7. Q > 4 mm i V5-V6.
 8. Aktiveringstid (VAT) i V6 > 0,04 s.
 9. Avflackad-negativ T i V5-V6. ST-sänkning.

 

Högerkammarhypertrofi

Delkriterier:

 1. Högerställd elaxel (> 160 grader (< 1 mån). > 120 grader (> 1 mån)).
 2. Hög R i V1
  • > 25 mm (< 1 mån).
  • > 20 mm (1 mån-1 år).
  • > 15 mm (> 1 år).
 3. Djup S i V6.
  • > 10 mm ( > 1 mån).
 4. qR. R-komplex (> 1 år) eller smal rsR i V1.
 5. Abnorm R/S-kvot
  • > 1 I V1 (> 10 år).
  • < 1 i V6 (> 1 mån).
 6. T-våg pos i V1 (3 dgr-10 år).(T-vågen skall även vara negativ i V2).
 7. T-våg neg i V1 tillsammans med ST-sänkning. 
 8. VAT i V1 eller V2 > 0,03 s.