Barn-EKG (Tolkningschema)

 1.  
  1.  
   1. Kvalitetskontroll
  • Testsignalen 10 mm (1 mV)
  • Pappershastighet.
 2. Rytm
  • Hjärtfrekvens. Bedöms efter barnets ålder. 
   • Bradykardi?
   • Takykardi?
  • Regelbunden eller oregelbunden.
  • Extraslag. (VES utan P-våg. SVES med P-våg).
 3. P-vågen
  • Finns P-vågor överallt?
   • Sågtandsmönster: Fömaksfladder
   • Flimmervågor: Fömaksflimmer.
  • Form
   • Får vara negativ i III, V1 och V2.
   • Ektopiskt fokus?
  • Amplitud
   • Max 3 mm ≤ 0,3 mV.
   • > 3 mm I II, V1 tyder på högerförmakshypertrofi (P-Pulmonale).
  • Bredd
   • Max 0,08 s.
   • > 0,08 s + ev tvåtoppig tyder på Vänsterförmakshypertrofi (P-Mitrale).
 4. PQ-tid
  • Varierar med ålder och hjärtfrekvens. (< 1 mån: 0,11 s. 1-2 år: 0,10-0,15 s. 3-5 år: 0,13-0,16 s)
  • Lång PQ-tid vid AV-block I.
  • Kort PQ-tid + Deltavåg vid WPW-syndrom.
 5. QRS-komplex
  • QRS-komplex efter varje P-våg?
   • AV-block II och III.
  • Form
  • Bredd
   • 0,06-0,10 s.
   • > 0,19 s tyder på: Hypertrofi? Grenblock? Deltavåg vid WPW?
  • Amplitud
   • R och S-vågs-amplitud varierar med åldern.
  • Aktiveringstid
   • Förlängd vid hypertrofi.
 6. Elaxeln
  • Riktning.
   • Varierar med åldern. Medel: < 24 tim: +135 grader. < 1 v: +130 grader.  < 1 mån: +110 grader. 1-3 mån: +75 grader. > 3 mån: + 60 grader.
   • Vänsterställd elaxel vid  AV commune? ASD primum? Trikuspidalisatresi? Anterolaterala fascikelblock?
 7. ST-sträcka
  • Form
  • Förhöjd? Sänkt?
 8. T-våg
  • Form
   • Alltid positiv i V5-V6.
   • Åldersberoende i V1: (0-3 dgr: Avflackad-positiv. 3 dgr-10 år: Negativ. > 10 år: Positiv-negativ).
  • Amplitud
  • Progression.
 9. QT-tid
  • Varierar med ålder och hjärtfrekvens: (Nyfödda: c:a 0,20 s. > 10 år: c:a 0,4???).
 10. U-våg

 


Vänsterkammarhypertrofi

Delkriterier:

 1. Vänsterställd elaxel: (< 2 år: > +30 grader. > 2 år: > -30 grader.
 2. R i aVL eller aVF > 25 mm.
 3. R i V5-V6 > 30-35 mm
 4. S i V1 > 25 mm.
 5. Högsta R I V5-V6 + djupaste S I V1-V2 > 60 mm.
 6. R i V6 + S i V1 > 30 mm (< 1 år) / > 45 mm (> 1 år).
 7. Q > 4 mm i V5-V6.
 8. Aktiveringstid (VAT) i V6 > 0,04 s.
 9. Avflackad-negativ T i V5-V6. ST-sänkning.

 

Högerkammarhypertrofi

Delkriterier:

 1. Högerställd elaxel (> 160 grader (< 1 mån). > 120 grader (> 1 mån)).
 2. Hög R i V1
  • > 25 mm (< 1 mån).
  • > 20 mm (1 mån-1 år).
  • > 15 mm (> 1 år).
 3. Djup S i V6.
  • > 10 mm ( > 1 mån).
 4. qR. R-komplex (> 1 år) eller smal rsR i V1.
 5. Abnorm R/S-kvot
  • > 1 I V1 (> 10 år).
  • < 1 i V6 (> 1 mån).
 6. T-våg pos i V1 (3 dgr-10 år).(T-vågen skall även vara negativ i V2).
 7. T-våg neg i V1 tillsammans med ST-sänkning. 
 8. VAT i V1 eller V2 > 0,03 s.

Comments are closed.