PM

för ‘Kirurgi’
Mar 21st, 2010 | Kategoriserad under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Kirurgi, Lokalanestesi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Pancreas, Pankreassjukdomar
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Jan 31st, 2010 | Kategoriserad under Anestesi, Barnmedicin, Perioperativ vård
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Neurologiska symptom, ÖNH, ÖNH-symptom, Symptom
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Apr 27th, 2011 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Internmedicinska ingrepp, Leversjukdomar, Operationer
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnortopedi, Symptom, Symptom barn
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Ingrepp
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Andning och cirkulation, Anestesi, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro, Onkologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Gynekologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi, Nedre gastro
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi, ÖNH
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Övre gastro, Symptom
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Kirurgi, Medicin, Övrig urologi, Urologi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Kirurgi, Thoraxkirurgi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Urologi
Jan 20th, 2010 | Kategoriserad under Anestesi, Kirurgi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Onkologi, Övre gastro
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin, Övre gastro
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Ortopedi
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi, Onkologi
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgi, Operationer
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Dec 28th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Anestesi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Symptom
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Urologi
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin, Neurologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
Feb 7th, 2018 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, ÖNH, ÖNH-symptom, Venös tromboembolism
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Lungmedicinska ingrepp, Medicin, Operationer
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Gastroenterologi, Tarmsjukdomar, Vätska och nutrition
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Pigmentrubbningar
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Gynekologi, Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
Sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Neurologi, Övrig neurologi, Smärta
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Nov 3rd, 2015 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation, Lungmedicin, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Urologi
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Oftalmologi, Status, Status barn
Sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Beroende, Medicin, Psykiatri
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Kirurgi
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Onkologi
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Onkologi, Pancreas
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, ÖNH, Övrig neurologi
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Kirurgi, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 11th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Smärta
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Anestesi, Kirurgi, Perioperativ vård
Dec 7th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi
Sep 11th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Urologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Pancreas
Aug 13th, 2013 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Hand, Neurologi, Ortopedi, Övrig neurologi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro, Onkologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kotpelaren, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Mar 19th, 2015 | Kategoriserad under Kirurgi, ÖNH
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Oftalmologi, Reumatologi, Systemsjukdomar
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Ingrepp
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi, Thyroidea
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
Sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnnefrologi, Onkologi, Tumörer, Urologi
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel