PM

för ‘Kirurgi’
mar 21st, 2010 | Kategoriserad under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Kirurgi, Lokalanestesi
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Pancreas, Pankreassjukdomar
sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
jan 31st, 2010 | Kategoriserad under Anestesi, Barnmedicin, Perioperativ vård
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Medicinska symptom, Neurologiska symptom, ÖNH, ÖNH-symptom, Symptom
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
apr 27th, 2011 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Internmedicinska ingrepp, Leversjukdomar, Operationer
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnortopedi, Symptom, Symptom barn
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Ingrepp
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Andning och cirkulation, Anestesi, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro, Onkologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Gynekologi, Medicin
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi, Nedre gastro
aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi, ÖNH
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Övre gastro, Symptom
okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Kirurgi, Medicin, Övrig urologi, Urologi
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Kirurgi, Thoraxkirurgi
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Urologi
jan 20th, 2010 | Kategoriserad under Anestesi, Kirurgi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Onkologi, Övre gastro
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Övre gastro
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin, Övre gastro
sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Ortopedi
sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi, Onkologi
aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Kirurgi, Operationer
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Urologi
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
dec 28th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Anestesi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Symptom
sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Urologi
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin, Neurologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
aug 31st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Anestesi, Balanserad generell anestesi, Luftväg och ventilation
feb 7th, 2018 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, ÖNH, ÖNH-symptom, Venös tromboembolism
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Lungmedicinska ingrepp, Medicin, Operationer
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Gastroenterologi, Tarmsjukdomar, Vätska och nutrition
sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Pigmentrubbningar
mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
feb 15th, 2010 | Kategoriserad under Gynekologi, Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom
sep 1st, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Neurologi, Övrig neurologi, Smärta
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
nov 3rd, 2015 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation, Lungmedicin, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Urologi
dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Oftalmologi, Status, Status barn
sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Beroende, Medicin, Psykiatri
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi, Kirurgi
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Onkologi
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Onkologi, Pancreas
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, ÖNH, Övrig neurologi
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Vätska och nutrition
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Kirurgi, Medicin
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
sep 11th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård, Smärta
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Anestesi, Kirurgi, Perioperativ vård
dec 7th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Balanserad generell anestesi
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi
sep 11th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Perioperativ vård
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Antikonception, Gynekologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Kirurgi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Urologi
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Pancreas
aug 13th, 2013 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Hand, Neurologi, Ortopedi, Övrig neurologi
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro, Onkologi
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kotpelaren, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
mar 19th, 2015 | Kategoriserad under Kirurgi, ÖNH
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Oftalmologi, Reumatologi, Systemsjukdomar
sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Smärta
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Ingrepp
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Gynekologi, Infektioner, Urologi, Venerologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Övrig urologi, Urologi
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi, Thyroidea
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Katetrar och slangar, Urologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Onkologi, Tumörer, Urologi
sep 8th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Vätska och nutrition
mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Kirurgi
jan 22nd, 2022 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi, ÖNH, Yrsel
mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Barnmedicin, Barnnefrologi, Onkologi, Tumörer, Urologi
mar 18th, 2011 | Kategoriserad under ÖNH, Yrsel