PM

för ‘Kemlab’
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Okt 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Kemlab, Medicin, Syra-bas
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärta, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 14th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 24th, 2016 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Övrig endokrinologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Jun 22nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Digestionsorganen, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär överfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Okt 16th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Kemlab, Övrig endokrinologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Blod, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärta, Kemlab
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Jan 31st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Övrig endokrinologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kemlab, Medicin, Thyroidea, Thyroidea
Nov 10th, 2014 | Kategoriserad under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab, Syra-bas
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Reumatologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Likvoranalys
Apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Proteinmiljö
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Natrium- och kaliumbalansen
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gastroenterologi, Kemlab, lever, Leversjukdomar, Medicin

PCT

Okt 14th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär överfunktion
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Okt 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Blod, Diagnostik, Kemlab