Dexametasonhämningstest 1 mg

sep 24th, 2010 | Filed under Binjurar, Diagnostik, Kemlab

Indikation

 

Misstanke om hyperkortisolism, Cushings syndrom. Bästa screeningtestet vid misstanke, hög sensitivitet och negativt prediktivt värde. Kan till stor del ersätta dU-kortisol.

 

Provtagning

 

Patienten intar T Dexametason® (licensprep) 1 mg, 1 tabl eller T Dexacortal 1,5 mg, 1 tabl kl 23:00.

S-kortisol (och ACTH) kontrolleras 9 timmar senare (kl 8:00).

 

Tolkning

 

Cut-off värden är omdiskuterade.

 • Vid Cutoff < 50 nmol/l är sensitiviteten mycket hög men specificiteten endast 80%. Morgonvärde < 50 nmol/l talar starkt emot hyperkortisolism.
 • Vid Cutoff < 140 nmol/l ökar specificiteten till över 95%.
 • Värden 50-140 får tolkas tillsammans med klinisk och övrig labbild. Vanligen accepteras högre värden hos äldre.

Samtidig hämning av ACTH talar för normal suppression centralt.

Falskt förhöjt värde (pga ökad metabolisering av Dexametason via CYP 3A4) kan erhållas vid medicinering med (1):

 • Antiepileptika (Fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
 • Primidone, Rifampin, Rifapentine
 • Ethosuximide, Pioglitazone.
 • Johannesört.
Falskt för lågt värde (pga minskad metabolisering av dexametason genom inbhibering av CYP 3A4) kan ses vid behandling med (1):
 • Aprepitant/fosaprepitant
 • Itraconazole
 • Ritonavir
 • Fluoxetine
 • Diltiazem
 • Cimetidine

Eftersom värdet anger total mängd kortisol i blodet påverkas svaret att mängden bindarprotein, CBG. För information om vad som påverkar detta se PM för S-kortisol.

 

Referenser

 

 1. Endocrine Society: The diagnosis of Cushings syndrome. 2008.