Archive for the ‘Hypothalamus’ Category

Hypothalamus

söndag, augusti 30th, 2009

Nervceller i hypothalamus reglerar vitala funktioner såsom

  • Hypofysens hormonsekretion.
  • Kroppstemperatur.
  • Hjärtfrekvens och blodtryck.
  • Plasmaosmolaritet.
  • Vätske- och födointag.
  • Biologiska rytmer.

 

Främre delen påverkar hypofysens hormonsekretion (oxytocin, vasopressin, TRH, CRH, LHRH, GnRH, somatostatin), dygsrytmen (under inflytande av impulser från retina), biologiska rytmer och reproduktion.

Mellersta delen påverkar hypofysens hormonsekretion (GHRH, Dopamin), födointaget och dygnsrytmen.

Bakre delen påverar dygnsrytmen.

Corpus pineale sekreterar melatonin som påverkar vakenheten och styrs av suprachiasmaticuskärnan i främre hypothalamus samt impulser från retina.