Archive for the ‘Lungmedicinska ingrepp’ Category

Lungtransplantation

tisdag, september 22nd, 2009

Tidigare fanns en gräns för transplantation på 55 år. Denna fick man ta bort och pats biologiska ålder måste gälla. Däremot fungerar denna fortfarande som en ungefärlig inofficiell gräns.