Archive for the ‘Ektoparasiter’ Category

Parasitofobi

torsdag, mars 17th, 2011

Klinik                 Äldre människor, ibland psykfriska sedan tidigare. Någon gång har det börjat med något organiskt. Beskriver hur djuren krypter. Någon gång folie á deux. Ibland artefakter.

Diagnos              Burksymptomet (Förmenta djur i glasburk).

                             Mona-Lisa-leendet (ger tillsammans med burken diagnos).

Behandling       Dålig prognos. Hög självmordsfrekvens.

                             Licenspreparat Orap® (pimozid) som är schizofrenimedel (kan inte läsa patientfass).

                             Vill inte till psykiatier.

Hårlöss, peduculosis capitis

torsdag, mars 17th, 2011

 

Klinik                 Klåda i hårbotten efter några veckor.

                             Leta i nacken och ovanför öronen.

                             Gnetter är äggen cementerade fast på hårstrån, skalen sitter kvar äv efter behandling ett tag.

Behandling       Luskam. Närståendebehandling endast vid symptom.

1)       Prioderm® (Malation). Nervgift, lössen dör i andningsförlamning. Viss resistens.

2)       Nix®

3)       Tenutex®

4)       Behandling x 2 med 10 dgr mellan.

Flatlöss, pediculosis pubis

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Smittar via intim kontakt. Att betrakta som könssjukdom.

Klinik                 Gripklor anpassade till grövre behåring. Trivs i sekundärbehåring.

Behandling       Tenutex.

Strophulus

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Allergisk hudmanifestation av bett. Biopsi visar eosinofil bild.

                             Ofta oklart vad som bitit.

                             Människoloppa (finns inte i Sverige idag).

                             Kattloppor (Gömmer sig i golvspringor. Tar blodmåltid när katten är borta).

                             Hundloppor / Fågelloppor / Igelkottsloppor etc.

                             Vägglus (Patienthotellet, tågvandrarhemmet, hemorrhagiska bett, biter de sovande).

                             Kvalster (Mjällkvalster hos hundar och katter. Fågel. Löpkvalster. Mer aggressivt angrepp).

                             Klädlus annan ovanlig orsak.

Klinik                 Makulopapulösa grupperade förändringar. Vesikler, ev bullae.

                             Ofta får bara en i familjen allergisk reaktion.

                             Litet bett i mitten av utslaget. Går ej att trycka bort med glasspatel.                        

Diagns                Klinisk.

Behandling       Symptomatisk med kortisonkräm

                             Anticimex kan behövas.

                             Lopp-P-piller till katten (Program Vet).

Skabb, scabies

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Skabbkvalster (Sarcoptes scabei) som erhålles via direktkontakt. Går ej över arterna.

                             Honorna lägger ägg i stratum corneum, varefter hon dör. Cykeln upprepas var 14:e dag.

Klinik                 Inkubationstid 3-4 v. Klåda, värst på natten. Kliar ej i ansiktet. Gångar mellan fingrarna, genitalt och på fötterna. Okaraktärisktisk bild. Ev skabbnoduli om långt stående sjukdom.

Diffdiagnoser   Eksem. Infestationer = Strophilus?. Recidiverande acropustulos. Dermografism.

Hepatit / Uremi / Lymfom. Dermatitis herpetiformis.

Diagnos              Skabbletning (Där skabbgångar finns: Nål / Shave / Biopsi undantagsvis). Enlig uppgift roligt!

Mikroskopi av honan.

Behandla inte utan säker diagnos!!!

Behandling      

1)       Smittsamhet / Informera / Behandla andra (sängkamrater) = ALLA!

2)       Tenutex® (Bensylbensoat o disulfiram) (smeta in hela kroppen 24 timmar, nytt smet efter handtvätt).

3)       Byt sängkläder, kläder etc efter behandling. Duscha.

4)       Ny behandlingsomgång (punkt 1). Bara för de infekterade.

5)       Ny tvätt och dusch (punkt 2).

6)       Lokala kortikosteroider mot klådan som sitter i 1 v efter utläkt infektion (reaktion mot skabb och excrementer).

Norsk skabb

 

Etiologi              Mer livfullt skabbdjur! (Scabies norvegica)

 

Klinik                 Drabbar immunsupprimerade. Mycket svårare bild. Mer smittsamt, kan smitta via gardiner och fåtöljer. Epidemier på sjukhus.

Behandling       Svårbehandlad!

Catepillardermatit

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Håren hos björnfjärilslarven ger dermatit efter lek.

Behandling       Undvikande. Blir bra på steroidlösning (skall ej gnuggas in!).