Catepillardermatit

Etiologi              Håren hos björnfjärilslarven ger dermatit efter lek.

Behandling       Undvikande. Blir bra på steroidlösning (skall ej gnuggas in!).

Comments are closed.