Archive for the ‘Hudtumörer’ Category

Maligna hudlymfom

torsdag, mars 17th, 2011

Mykosis fungoides (T-cellslymfom)

Drabbar endast huden.

Etiologi              Monoklonal T-cellsproliferation

Klinik                 Äldre patienter. Kroniskt progredierande, starkt kliande. Initialt eksemliknande.

                             Brunrött, torrt, fjällande. Skinkan, lejonansikte. Intensiv klåda.

 

Diffdiagnoser   Psoriasis. Eksem.

Diagnos              Hudbiopsi. Inte alltid lätt för patologen.

Behandling       Kan leva med sjukdomen 20-30 år. Ge inte dödande behandling! Ingen beh förbättrar prognosen.

1)       Lokala steroider.

2)       Strålning (helkroppsbeam).

3)       PUVA/UVB

4)       Fotofores (stråla blodet).

5)       Cytostatica.

6)       Systemisk retinoid (bexaroten), tester pågår

Sezary´s syndrom (händer, fötter, djävuls klåda, yngre) har betydlingt sämre prognos. Ingen bra behandling finns.

Malignt melanom

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Rödlätta, ljushyllta (hudtyp 1 och 2). Exposition för solljus. Enstaka överexponeringar.

Stort antal nevi. Tendens till dysplastiska nevi (hereditet).

Nytillkomna förändringar (70%). Gamla naevus (30%) som ändrat sig enligt nedan.

                            

Symptom:          Kommer efter puberteten (numer ibland tidigare).

                             På underbenen hos kvinnor, bål / rygg hos män, ansiketet hos äldre.

Sällan hårbevuxet, men kan vara.

Födelsemärke som ändrat 1) Storlek. 2) Färg / Färgpalett typisk (vitt / rosa / brunt / svart). 3) Avgränsning. 4) Yta. 5) Blödning.  6) Klåda. 7) Sårbildning. Satellitmetastaser i huden?

                             A – asymmetry

                             B – border (ojämn kant)

                             C – colour (flera, ojämn, svart)

                             D – diameter (vanligen större)

                             E – Examine other lesions (om många naevus är likartade är det sällan MM)

Utredning:         Klinisk US, Lgl-palpation

Dermatoskopi

                             Oklara förändringar skall remitteras om de inte kan tas bort. Excision med minst 5 mm marginal.

                             Klassificering enl Clarc och Bresslow.

                             Rtg Pulm

                             Metastaserad sjukdom?:

                             Klinisk US

                             Rtg Pulm           

CT-buk

                             CT-skalle

Diffdiagnoser   Aktinisk keratos. Lentiga benigna. Lentiga senilis. Subungual blödning.

Benignt naevus / Kongenitalt naevus. Pigmenterat basaliom. Granuloma telangiektaticum = Pyogenicum. Verucca seborroica. Hämangiom. Histiocytom = Dermatofibrom.

 

Diagnos:            Klinisk bild. PAD (aldrig stans på pigmenterade förändringar, ta bort i sin helhet).

Behandling:      Spridd sjukdom handläggs av kirurg.

Vid Clarc I = CIS räcker 5 mm marginal (1 cm enl vissa). Ingen uppföljning.

Bresslow (mm) < 0.8 0.8-1.9 2-4 > 4
Resektionsmarginal 1 cm 2 cm 2 el 4 cm (studie) 2 el 4 cm (studie)
Uppfölning 2 år var 6:e mån

3 år vart år

2 år var 3:e mån

3 år var 6:e mån

5-årsöverlevnad 95 %     50 %

                            

                             Ev sentinel node.

  1. Kirurgisk behandling av melanomet
  2. Diskussion på onkologkonferens
  3. Kirurgisk utrymning av regionala lgl-stationen

Kirurgisk excision av metastaser i hud och hjärna

  1. Cytostatika
  2. Strålning    

 

Uppfölning:      Kontrollera hudkostymen

                             Palpera Lgl-stationer.

                             Rtg pulm


Superficial spreading melanom

 

Växer ytligt. Ofta färgpalett. 80% av alla melanom.

Nodulärt melanom

 

Liknar pigmentnevus. Röd el svart nodulus. Aggressiv, växer snabbt. Blöder ofta.

Lentigo maligna

 

Spräckligare i färgen än lentigo benigna, inte helt homogent.

Kan gå över i lentigo maligna melanom.

  1. Excision (skulle jag nog föredra själv).
  2. Strålbehandling
  3. Bucky
  4. Krämer (5-FU och liknande).

Lentigo maligna melanom

 

Långsamt växande i ansiktet på äldre patient.

1) Buckystrålning. 2) Aldara (5-FU). Etc.

Akralt melanom

 

Hos mörkhyade. Fingrar, tår, naglar.

Amelanoiskt melanom

 

Mer rött än svart. Inte sällan på kvinnoben.

Skivepitelcancer

torsdag, mars 17th, 2011

Skivepitelcancer

 

Etiologi              1) Solexposition, total. Lång latenstid. Från aktinisk keratos.

                             2) Skivepitelcancer de novo. Beror ej på solen.

                             3) Kroniskt irritativt tillstånd (kroniskt bensår, brännsår).

Klinik                 Ytteröron hos män, handryggar. Kan metastasera, särskillt från läpp och öron.

Diffdiagnoser   Kerantoakantom. Basaliom (sitter sällan på handryggar av ngn anledning).

                             Bensår (mer vulstigt och lättblödande om det rör sig om cancer).

Diagnos              PAD. Knipbiopsier där det ser värst ut x flera.

Behandling       Olika diffrentieringsgrad.

Kirurgisk excision

Mb Bowen

 

Etiologi              Skivepitelcancer in situ.

Klinik                 Ser ut som psoriasis eller eksem. Ett par centimeter i diameter. Kortison hjälper inte (testa en månad), tillväxer över år.

                             Sitter på bålen.

Diffdiagnoser   Psoriasis. Eksem. Ytligt basaliom.

Diagnos              PAD (stans).

Behandling       Kirurgi (kan leda till invasiv cancer)


Aktinisk keratos

Extremt vanligt.

Etiologi              Kumulativ solskada. Ffa hudtyp 1 och 2.

Klinik                 Börjar komma i medelåldern. Utomhusarbetare, solälskare. Ofta några års anamnes.

Röda fjällande fläckar på solexponerade lokaler (ansikte, ytteröron hos män, handryggar).

Ytan under känns sträv, ”rabbig”.

Diffdiagnoser   Seborroisk keratos. Aktinisk lentigo. Senil lentigo. Seborrhoiskt eksem.

Skivepitelcancer. Malignt melanom. Basaliom.

Diskoid lupus erytematosus (ta  stans).

Diagnos              Klinisk. Stans för PAD ”bör” enl någon lärobok göras.

Behandling       Premalignt tillstånd. Kan gå över i skivepitelcancer (1% per år i Australien). Aktinisk cheilit (läppen) har sämre prognos om den går över i cancer.

Primärvård. Remiss dermatolog om utbredda förändringar.

1)       Solskydd!

2)       Kryobehandling.

3)       Krämer (Efudix (lic, veckor) alt solarace (NSAID, mån)).

4)       Kyrettage + diatermi.

5)       Kontroller årligen. Åter om det blir värre.

Basalcellscancer

torsdag, mars 17th, 2011

Vanligaste kutana maligniteten. Långsamt växande och lokalt destruktiv tumör med ursprung från basalcellerna i epidermis.

Etiologi              Solexposition, total. Lång latenstid.

Diffdiagnoser   Skivepitelcancer. Mb Bowen Aktinisk keratos.. Malignt melanom. Adnex-tumörer.

Verucca seborroika. Dermalt pigmentnaevus.

Eksem. Psoriasis.

Diagnos              PAD via stans (om ej pigmenterad).

Behandling       Skall skötas av folk som är vana vid hudtumörer!

1)       Kirurgisk excition (alltid vid morfeabasaliom).

2)       Kryoterapi (ffa aktuellt om nodulär och äldre patient).

3)       Fotodynamisk terapi (Salva + Laser). PDT.

4)       Strålbehandling (biter bra men är fn ute).

5)       Kurettage

6)       5-FU.

7)       Mångårig kontroll. Endast 100 fall av metastaserande sjukdom beskrivna!

Noduloulcerativ basalcellscancer

 

Knottror i förändringens periferi (pärlband). Insänkning centralt (navling). Teliangektasier. Senare även centralt sår. Kan någon gång vara pigmenterad (DD: MM). Kan frysas.

Ytlig basalcellscancer

 

Några års anamnes. Eksem som svarar dåligt på steroider. Ofta bålen. (DD: Psoriasis. Eksem. Mb Bowen. DLE). Kan frysas med gott resultat (M Klinker).

Morfeiorm basalcellscancer

 

Fast insänkt skiva. Likt morfea till utseendet. Växer sillikt som indianer på prärien. Kan finnas som inslag i andra basaliom också. (DD: Ärr. Morfea).

Kräver speciella behandlingsmetoder

Nodulär basalcellscancer  
Primärt sårbildande basalcellscancer.  
Ärrlik basalcellscancer  

Seborroisk keratos, keratosis senilis, senil vårta, veruca seborrhoica

torsdag, mars 17th, 2011

Benign proliferation av epidermala keratocyter. Extremt vanligt.

Etiologi              Okänd. Godartad hudförändring. Har inget med solen att göra.

Klinik                 Hög ålder, börjar i medelåldern. Bål, ansikte, hårbotten. Klåda.

                             Fet, skrovlig, glänsande yta. Skär till brunsvart i färgen. Ser ut att ligga på huden. Lossnar lätt

och kan blöda lite.

                             Kan även vara platta, vilket gör dem svåra att skilja från lentigo maligna (melanoma)

Diffdiagnoser   1) Vårtor. 2) Malignt melanom. 3) Aktinisk keratos.

Diagnos              Klinisk. Om den lossnar lätt vid kurettage stärker det diagnosen.

Behandling       Inge behandling krävs. Aldrig malignitetsrisk!

                             Vid besvär kan destruerande terapi användas: Frysning / Curettage etc.

Aldrig laser / kryo! Pseudomelanom / Naevus recurrens, svårt för patologen.

Tänk på Leser-Trelats tecken (indikerar intern malignitet) vid snabb progress av många verruccor.

Keratoakantom

torsdag, mars 17th, 2011

 

Klinik                 Snabb anamnes. Växer till under några månader (2?), skrumpnar därefter bort.

                             Krater i mitten med keratotiskt material. Vanligt hos immunsupprimerade.

Diffdiagnoser   Skivepitelcancer.

Diagnos              Klinisk. Svår skilja från skivepitelcancer i mikroskop.

Behandling       Ramlar bort av sig själv, ger mindre snyggt resultat. Vid säker diagnos och hög ålder.

Excision blir snyggare och diffar säkert från skivepitelcancer. Vid osäker diagnos och ung patient.

Naevus veruccosus, epidermalt naevus

torsdag, mars 17th, 2011

Relativt vanligt. Storlek: millimeterstor – 30 % av hudytan (associerade med neurologiska problem, epidermalt naevus syndrom).

Etiologi              Medfödd förändring, benign proliferation av epidermala keratinocyter.

Klinik                 Kommer ofta tidigt, men behöver inte vara med från födseln. Växer med åldern.

Veruccöst på ytan. Kan sitta var som helst. Lokaliseras till blachkos linjer (normalt osynliga och S-formade).

Behandling       Laserbehandling om man nu skall göra någota alls.

Naevus sebaceus

torsdag, mars 17th, 2011

Drabbar barn och unga.

Etiologi              Talkörtelhyperplasi = Missbildning.

Klinik                 Gulaktig förändring i skalpen.

Diagnos              Klinik. Typisk bild vid PAD.

Behandling       Exideras efter narkosåldern (10% risk för basaliom).

Granuloma telangiectamicum, pyogenicum

torsdag, mars 17th, 2011

Snabbt växande benign tumör utgående från cutan vaskulatur.

Diffdiagnoser   Cancer av någon form.

Klinik                 Kommer klassiskt efter hud trauma. Utvecklas på 2-3 veckor. Upphöjning som ömmar och

kan bli infekterad.Spontan regress efter veckor till månader.

 

Diagnos              Klinik. PAD vid behov.

Behandling       Blöder som fan, glöm inte det!

1)       Säker diagnos / Inga besvär: Expektans.

2)       Excision.

3)       Kurettage + Diatermi.

4)       Kryoterapi.

Granuloma annulare

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Okänd. Kan signallera diabetes hos vuxna.

Klinik                 Erytematös annulär förändring. Palpabla kanter. Inga besvär. Oretat.

Barn: Vanligare. Över knogar, på fötter etc.

Vuxna: Multipla, hudveck, bålen.

Diagnos              Klinisk. Ev P-glu hos vuxna.

Behandling       Information om dess ofarliga natur. Försvinner på 1-2 år hos barn och 3-6 månader hos vuxna.

                             Ev intrakutan steroidinjektion.

Fibrom, stjälkat

torsdag, mars 17th, 2011

Klinik                 Ofta orsaken till hudhorn, vilket inte får bli slutdiagnos.

Behandling       Klipp bort om det stör, annars låt bli.

Dermatofibrom, nodulus cutaneum, histiocytom, sclerosing angioma

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Bindvävsreaktion på myggbett, finne eller liknande.

Klinik                 Sitter på skinkan, låret, underbenen. Känss hårt, som en knapp. Kan innehålla järn och melanin.

Diffdiagnoser   Malignt melanom. Granuloma teliangiectaticum.

Behandling       Excision vid minsta tvekan, annars expektans.

Eldsmärke, hemangiom

torsdag, mars 17th, 2011

 

Klinik                 Gorbatjov. Kan sitta på munnen och störa nutrieringen.

Behandling       Laser efter det att barnet passerat narkosåldern.

Upphöjda hemangiom

                             Går oftast bort själv (expektans).

                             Laser + steroider poi om det sitter vid ögat / munnen.

Benigna naevus

torsdag, mars 17th, 2011

De flesta får man under livet, ffa puberteten och vid graviditet. I genomsnitt 20-50 st / vuxen. Vi Föds och dör utan naevus. Inga nya efter 35 år. Efter 50 försvinner de flesta spontant. Solen drar fram nya. Många naevus är den starkaste riskfaktorn för malignt melanom – varna och informara pat med >100 naevi.

3 alternativ vid handläggning: 1) Radikal excision (till PAD). 2) Remiss hudklinik. 3) Totalt friande. Information: Håll koll. Leta efter malignitetstecken.

Naevus utvecklingsstadier

Banalt pigmentnaevus

Junktionnaevus

 

Naevuscellerna ligger i junctionposition. Risk för malignisering.

Platta, i nivå med huden hos barn. Ibland i händer och fötter (andra är ovanliga där).

Compoundnaevus

 

Naevuscellerna ligger både intradermalt och i junctionposition. Viss risk för malignisering.

Upphöjda, svarta. Homogent utseende.

Intradermal naevus

 

Naevuscellerna ligger endast intradermalt. Ingen maligniseringspotential.

Upphöjda, ofta hårbevuxna. Skäggvårtor. Ansikte och hårbotten.

 

Dysplastiska naevus (Atypiska naevus)

 

Större > 1 cm.

2 olika portioner, en upphöjd mörkare bit (stekt ägg, mamill).

Suddiga i kanterna.

Aviga ställen: Skinkor / Kvinnobröst.

PAD. Svårt för patologerna att skilja från MM.

1-2 dysplastiska naevus è Ta bort, behöver inte följas, ingen större fara.

Dysplastiskt naevus-sdr

³ 100 naevi

³ 2 släktingar med malignt melanom.

è Stor risk för MM. Följ och ta bort.

 

Specialformer

Halonaevus

 

Immunologiskt fenomen. Ses ofta på tonårsryggar på sommaren.

Naevus, oftast av compoundtyp, med hypopigmentering runt. Efter ett tag försvinner naevit och ringen, ev kan vitoligo uppkomma, ffa om många halo-naevi.

è Hos barn och unga är detta alltid benignt.

è Hos vuxna kan fenomenet tyda på att det finns ett MM någon annan stans.

Blått naevus

 

Melanocyterna ligger djupare.

Mörkt svart eller blått till färgen.

Ingen större malignitetsrisk men brukar tas bort eftersom det ser farligt ut.

Kongenitalt naevus

 

Hudförändring som funnits sedan födseln.

Kan följas eller tas bort. Ta bort om 1) Svarta. 2) Knottriga. 3) Ojämn kant. 4) Ojämn pigmentering.

Små naevus (< 2 cm när man är färdigvuxen) har liten maligniseringstensdens. Ingen åtgärd.

Stora naevus (>10 cm när man är färdigvuxen) har stor maligniseringstendens och bör tas bort, vilket dock kan vara svårt.

Medlestora (2-10 cm när man är färdigvuxen) ligger någonstans imellan.

Baddräktsnaevus är jättemånga è Bör slipas bort av plastikkirurgen.

Naevus spilus

 

Benign ljus lentiginös hyperpigmentering med mörkare fläckar (nevusceller).

Spitz naevus

(tidigare: juvenilt melanom)

Ofta i ansiktet på barn och unga. Väcker på några månader till 5-10 mm beige till rosa slät papel.

Histologiskt svår att skilja från MM, kliniskt benign. Exideras på vuxna.

Beckers naevus         

 

Hårbevuxet naevus, oftast på skuldran.