Fibrom, stjälkat

Klinik                 Ofta orsaken till hudhorn, vilket inte får bli slutdiagnos.

Behandling       Klipp bort om det stör, annars låt bli.

Comments are closed.