Archive for the ‘BarnÖNH’ Category

Hosta – Barn

tisdag, december 29th, 2009

Orsaker

 1. Obstruktiv bronkit. Astma (mer långdragna besvär).
 2. Pneumoni. Mycoplasma. Kikhosta (lymfocytos i diffen). Pseudokrupp. RSV.
 3. Främmande kropp. Slempropp. Epiglottit.
 4. CF. Bronkiektassi. Empyem. TBC.
 5. Immunbrist med upprepade infektioner

Utredning

Anamnes

  • Hostan. Förlopp? Debut (vid sängliggande)? Karaktär (skällande)?
  • Andra symptom. Andningsproblem? Katarralia? Feber? Trött sista tiden?
  • Kunnat äta och dricka? Functiones naturales?
  • Tidigare episoder? Effekt av antibiotika?
  • Epidemiologi. Omgivningen? Syskon? Dagis?
  • Tidigare sjukdomar (atopiskt eksem, hösnuva)? Vaccinationer? Tillväxt? BVC-kontroller?
  • Hererditet (atopi)?
  • Djur? Rökning?

   Status

    • AT (Temp?)
    • Hud
    • ÖNH (Trh. MoS. Epiglottit?)
    • Cor / BT
    • Pulm (Indragningar? Stridor? Ronki? AF? Sat?)

     Kemlab

      • Hb, V, CRP.
      • Na, K, Krea.
      • U-sticka?

       Fyslab
       Rtg pulm (Mediastinal pendling? Infiltrat? Astmatecken?).

       Bronkoskopi (eventuellt, om misstanken på främmande kropp är stor).

       Handläggning

       1. Uteslut allvarlig orsak
       2. Behandla efter bakomliggande orsak. Antibiotika? Astmabehandling?
       3. Hostdämpande
         • Quilla med efedrin. Risk för hyperaktivt barn.
         • Lefenthol-desenthol
         • Cocillana-etyfin.
         • Bricanyl. Används ibland men funkar inget vidare. Använd bricanyl på korrekt indikation!

         Halsont – Barn

         måndag, december 28th, 2009

         Orsaker

         Epifarynx / Farynx

         1. Akut epifaryngit. Akut faryngit.
         2. Kronisk epifaryngit / faryngit
         3. Herpangina. Blåsor i svalget. Coxsackie B.
         4. Pertussis.

         Tonsiller

         1. Tonsillit. Bakteriell? Viral?
         2. Mononukleos
         3. Vincents angina
         4. Tonsillcancer.

         Hypofarynx / Epiglottis / Larynx

         1. Akut epiglottit
         2. Akut laryngit
         3. Pseudokrupp
         4. Äkta krupp (difteri)

         Övrigt

         1. Kawasakis sjukdom. Barn < 5 år. 5 d feber. Tonsillit, fjällning hand och fot. Palpabla lgl, konjunktivit. Polymorft exanthem i perineum. Risk för coronarkärlsaneurysm eller cardit (20-25% om obehandlad).
         2. Primär HIV-infektion.
         3. Stomatit
         4. Svampinfektion
         5. Aftösa sår
         6. Främmande kropp
         7. Malignitet. Äldre patienter. Långdragna besvär.

         Utredning

         • Anamnes
         • Vilka är symptomen? Hur har de utvecklats?
         • i.     Tecken på virus (snuva, hosta, heshet, blåsor).
         • ii.     Tecken på bakterier (hög feber, sår i näsöppninga
         • i.     Slemhinna / gombågar? Tonsiller? Rodnad? Svullnad? Proppar/beläggningar?
         • ii.     Smultrontunga? Petechier? Sår? Blåsor? Svamp? Främmande kropp?
         • Sväljningssvårigheter / Problem inta föda/dryck? Andningsbesvär?
         • Omgivningen? Utlandsresa?
         • Tidigare halsinfektioner?
         • Tidigare frisk / Mediciner / Överkänslighet? PC?
         • Status
         • AT. Hudkostymen? Påverkad? Turgor? Temp? Foetor ex ore?
         • MoS.
         • Larynx. Epiglottit??? Laryngit?
         • Lgl. Förstorade? Ömmande?
         • Cor. BT. Pulm (Pneumoni? Astma?).
         • Buk. Förstorad lever / mjälte?
         • Epifarynx. Rodnad? Beläggningar? Adenoid?
         • Näsa
         • Munbottenpalpation. För fullständighetens skull.

         • Kemlab
         • Strep A. Sensitivitet 80-90%. Specificitet 95-98%. Vid bakteriemisstanke och alltid inför AB. ≥ 3 / 4 Centorkriterier.
         • Hb, V, CRP, Diff. Eventuellt. CRP > 120 talar starkt för bakterie.
         • Monospot (5-7 d, dålig sensibilitet om barn < 4 år), serologi, leverstatus, diff. Mononukleos
         • Svalgodling. Misstanke om bakterie trots neg strep A

         Hos små barn är faryngotonsillit ofta ej framträdande fynd vid GAS.  Förekomst av tilläggskriterier kan då motivera testning med Strep A. Bärare skall annars behandlas endast om epidemisk situation.

         Handläggning

         1. Det viktigaste är att utesluta bakomliggande allvarlig sjukdom såsom epiglottit, tonsillcancer, kawasaki eller liknande.
         2. Därefter skiljer man bakteriella infektioner från virus. Se PM för akut tonsillit för fortsatt handläggning.
         3. Påverkade patienter, ffa barn som inte kan dricka med reda måste läggas in för uppvätskning. Se PM för dehydrering.