Archive for the ‘Hormoner och dessas regerling’ Category

Hormoner och dessas reglering

söndag, augusti 30th, 2009

Lobus Anterior (adenohypofysen)

Tyroidea

TRH som frisätts från hypothalamus stimulerar hypofysen till production av TSH som i sin tur stimulerar thyroidea till frisättning av T3 och T4. Reglaring sker via negativ feedback på hypotalamus och hypofysen främst via T4. Somatostatin minskar TSH-frisättningen.

 

Könshormoner

GnRH frisätts pulsativt från hypothalamus och stimulerar frisättning av LH och FSH från hypofysen. Jämt GnRH-flöde nedreglerar hypofysens receptorer och minskar LH och FSH frisättning.

 

Tillväxthormon

GHRH från hypothalamus ökar frisättningen av GH från hypofysen. Somatostatin minskar GH-frisättningen. GH verkar via IGF-1 som bildas i levern under inflytande av GH.

 

Prolaktin

Dopamin frisätts från hypothalamus och minskar PRL-frisättningen från hypofysen. Också somatostatin minskar PRL-frisättningen.

 

Binjurebarkshormoner

CRH frisätts från hypothalamus där frisättningen bl.a. under inflytande av stress och stimulerar frisättningen av ACTH från hypofysen som i sin tur stimulerar hormonfrisättning från binjurebarken. Somatostatin minskar ACTH-frisättningen.

 

Lobus Posterior (neurohypofysen)

ADH (antidiuretiskt hormon)

Ökar vattenresorptionen i njurarna. Frisättningen styrs av saltkoncentrationen i blodet genom osmoreceptorer i hypothalamus och av blodvolymen genom tryckreceptorer och volymreceptorer i höger förmak samt i halskärlen. ADH hämmas av alkohol och kaffe.

  

Oxytocin

Stimulerar mjölkkörtlarna till tömning vid amning samt har en viss sammandragande effekt av livmodern.

 

Hormonaxlarna