Halsont – Barn

dec 28th, 2009 | Filed under Barnmedicin, BarnÖNH, Symptom, Symptom barn

Orsaker

Epifarynx / Farynx

 1. Akut epifaryngit. Akut faryngit.
 2. Kronisk epifaryngit / faryngit
 3. Herpangina. Blåsor i svalget. Coxsackie B.
 4. Pertussis.

Tonsiller

 1. Tonsillit. Bakteriell? Viral?
 2. Mononukleos
 3. Vincents angina
 4. Tonsillcancer.

Hypofarynx / Epiglottis / Larynx

 1. Akut epiglottit
 2. Akut laryngit
 3. Pseudokrupp
 4. Äkta krupp (difteri)

Övrigt

 1. Kawasakis sjukdom. Barn < 5 år. 5 d feber. Tonsillit, fjällning hand och fot. Palpabla lgl, konjunktivit. Polymorft exanthem i perineum. Risk för coronarkärlsaneurysm eller cardit (20-25% om obehandlad).
 2. Primär HIV-infektion.
 3. Stomatit
 4. Svampinfektion
 5. Aftösa sår
 6. Främmande kropp
 7. Malignitet. Äldre patienter. Långdragna besvär.

Utredning

 • Anamnes
 • Vilka är symptomen? Hur har de utvecklats?
 • i.     Tecken på virus (snuva, hosta, heshet, blåsor).
 • ii.     Tecken på bakterier (hög feber, sår i näsöppninga
 • i.     Slemhinna / gombågar? Tonsiller? Rodnad? Svullnad? Proppar/beläggningar?
 • ii.     Smultrontunga? Petechier? Sår? Blåsor? Svamp? Främmande kropp?
 • Sväljningssvårigheter / Problem inta föda/dryck? Andningsbesvär?
 • Omgivningen? Utlandsresa?
 • Tidigare halsinfektioner?
 • Tidigare frisk / Mediciner / Överkänslighet? PC?
 • Status
 • AT. Hudkostymen? Påverkad? Turgor? Temp? Foetor ex ore?
 • MoS.
 • Larynx. Epiglottit??? Laryngit?
 • Lgl. Förstorade? Ömmande?
 • Cor. BT. Pulm (Pneumoni? Astma?).
 • Buk. Förstorad lever / mjälte?
 • Epifarynx. Rodnad? Beläggningar? Adenoid?
 • Näsa
 • Munbottenpalpation. För fullständighetens skull.

 • Kemlab
 • Strep A. Sensitivitet 80-90%. Specificitet 95-98%. Vid bakteriemisstanke och alltid inför AB. ≥ 3 / 4 Centorkriterier.
 • Hb, V, CRP, Diff. Eventuellt. CRP > 120 talar starkt för bakterie.
 • Monospot (5-7 d, dålig sensibilitet om barn < 4 år), serologi, leverstatus, diff. Mononukleos
 • Svalgodling. Misstanke om bakterie trots neg strep A

Hos små barn är faryngotonsillit ofta ej framträdande fynd vid GAS.  Förekomst av tilläggskriterier kan då motivera testning med Strep A. Bärare skall annars behandlas endast om epidemisk situation.

Handläggning

 1. Det viktigaste är att utesluta bakomliggande allvarlig sjukdom såsom epiglottit, tonsillcancer, kawasaki eller liknande.
 2. Därefter skiljer man bakteriella infektioner från virus. Se PM för akut tonsillit för fortsatt handläggning.
 3. Påverkade patienter, ffa barn som inte kan dricka med reda måste läggas in för uppvätskning. Se PM för dehydrering.