Likvoranalys

sep 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Likvoranalys

Provtagning

 

Likvor

 1. Celler.
 2. Glucos. Laktat. Albumin
 3. Spektrofotometri (vid SAH-misstanke).
 4. Bakteriell odling. 1-5 ml i aerob b-odl – flaska. Plaströr endast om snabb transport.
 5. Direktmikroskopi. Ger snabb ledning. Listeria och tuberkulos kan ofta påvisas.
 6. Antigentest. Meningokocker m fl.
 7. PCR
 8. Extra rör kan sparas för
  • Virusisolering / Antigenbestämning
  • Cytologi
  • Likvorelfores osv

 

Blod

Samtidigt tas i blod P-Glukos och albumin (samt ev laktat) för att beräkna kvoter.

 

Bedömning

 

Celler

 

UtseendeNormalt klar Röda  Celler≤ 3-5 mono

≤ 1-3 poly

Protein0,15-0,6 Sockerkvot csf-glu/P-glu> 0,6 (1) Laktat (1)< 2 mmol/l
Bakteriell meningit Grumligt, pus > 500 (5-1000), poly > 6 talar starkt för.
Virus / Borrelia Klar, färglös Förekommer vanligen vid HE (1). > 5 (5-2000), mono (↑) Ua  2-4
Listeria > 5, mono
Tuberkulos Gulaktig 5-500, Mono ↑↑↑ < 0,2
 
SAH Hallonsaft. ↑↑↑ ↑ (läckage) ↑ (läckage)
Stickblödning
GB, neurol sjd

 

Spektrofotometri

Oxihemoglobin (415 nm) ses några timmar till dagar efter blödning.

Bilirubin (455-460 nm) ses >10 timmar efter blödning och ökar efter hand för att försvinna efter någon/några veckor.

Obs att ett felaktigt behandlat prov med blodtillblandning pga stickbödning (>1,5 timma till centrifugering) kan medföra hemolys med avsevärd förekomst av oxihemoglobin (men aldrig bilirubin).

 

Referenser

 

 1. Weingardt S: EMCrit Podcast 28 – Severe CNS Infections. emcrit.org