Guillain-Barré-syndromet

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi

Symptom

 

Infektion, kirurgiskt ingrepp. Utvecklas under dygn till veckor. Muskelsvaghet dominerar den kliniska bilden. Symmetrisk, fascialispares, sensorik, smärtor. Autonom dysfunktion, labil kardiovaskulär situation.

Senreflexer saknas, ataxi, papillödem.

 

Utredning

 

Anamnes, status

Rutinlab (infektion, inflammation, malignitet, autoimmunitet)

Likvoranalys

Neurografi (konduktionsblock)

PEF, EKG med RR-analys, Rtg c/p, blodgas, BT

 

Diagnos

 

Klinisk bild, likvor, neurografi.

 

Behandling

 

Lätt pares

Övervakning, risk för andningspåverkan.

 

Snabbt progredierande pares

Plasmaferes alt IVIg

Övervakning: AF, Sat, PEF, Blodgaser. P, BT, ev Kardioskop

Respiratorbehandling

Trombosprofylax

KAD

Infektionsbehandling

Smärtbehandling

Omvårdnad