IGF-I

sep 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Hypofys, Kemlab

IGF-1-produktionen stimuleras av GH. Fördelen med IGF-1 är att värdena fluktuerar mindre över tid varför värdet ger en bättre bild av patologi i produktionen av GH än ett enskaka GH-värde.

 

Indikation        


Misstanke om såväl överskott som brist på tillväxthormon.


Provtagning      


Tolkning           


Värdet måste åldersstratifieras. Falskt lågt IGF-1 ses vid leversvikt och malnutrition. Falskt lågt värde ses också vid Prolaktinom (subtilt hämmad GH-produktion) (1).

Normalt IGF-1 talar mot GH-överskott (1). Höga värden indikerar förhöjd GH-sekretion men ses också normalt under pubertet och graviditet (1).

Ett för åldern lågt IGF-1-värde talar starkt för GH-brist, men ett normalt IGF-1 utesluter inte GH-brist.


Referenser


  1. Werner S: Endokrinologi. 2 ed. Liber, Ljubljana, 2007.