Tubulär proteinuri

sep 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser

För information kring proteinuri och albuiminuri hänvisas till separata PM.


Vid bestämning av U-Elfores ges svar på förekomst av tubulär proteinuri såsom förhöjt Protein HC, B2-makroglobulin eller förekomst av ökad mängd lätta kedjor (kappa eller lamda).  


Tubulär proteinuri förekommer vid tubulointerstitiella sjukdomar och överflöd av lätta kedjor:

  • Bakterie-, virus- och svampinfektioner
  • Diabetes mellitus
  • Läkemedel (NSAID) och tungmetaller
  • Myelom (lätta kedjor)
  • Light chain nephropathy (lätta kedjor)
  • Primär amyloidos (lätta kedjor)
  • Cystinos (lätta kedjor)


Tubulär proteinuri brukar vara förenat med njurfunktionsnedsättning och andra fynd.

Uttalad tubulär proteinuri utan klar genes bör remitteras till njurmedicinsk klinik.