Antikroppar mot cytoplasmatiska antigen hos neutrofila granulocyter (ANCA)

dec 2nd, 2009 | Filed under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab

C står för cytoplasmatisk immunflouroscens (cytoplasmatiska antigen) och P står för perinukleär distribution (perinukleära antigen).

 

Fynd av P-ANCA vid immunofluorescensundersökning bör alltid kompletteras med antigenspecifik ELSIA mot MPO och PR3 eftersom antikroppar mot PR3 kan föreligga (MPO annars vanligast). P-ANCA förekommer i 50-80% av fallen av mikroskopisk polyangit och Churg-Strauss syndrom. Kan anses vara en ospecifk vaskulitmarkör. Titern är inte korrelerad till sjukdomsaktiveten.

 

Anti-MPO-antikroppar kan även ses vid SLE, sklerodermi, infektion, hydralazininducerad nefrit och Goodpastures syndrom.

 

Fynd av C-ANCA skall verifieras med antigenspecifik ELISA för PR-3-antikroppar pga den starka kliniska korrelationen till Wegeners granulomatos (finns i 80-90% av fallen). Förhöjd halt kan föregå skov.