Albumin

S-albumin kan vara något svajigt i analysen. Vid oklarhet är det bättre att kontrollera elfores och gå på värdet där.

Comments are closed.