Kalcitonin

Omräkning      

 

1 ng/l motsvarar 3,42 pmol/l (1).

 

Referenser

 

  1. Werner S: Endokrinologi. 2 ed. Liber, Ljubljana, 2007.