Aldosteron

dU-Aldosteron

 

Referensintervall

Skiljer sig något mellan olika ställen i landet. På Karolinska är intervallet 5,5-35 nmol/d medan Umeå anger < 70 nmol/d vid normal kosthållning (motsvarar U-Na 100-150). Får helt enkelt tolkas tillsammans med klinik, P-Aldosteron och P-Renin.

Comments are closed.