Granulocytopeni

aug 26th, 2009 | Filed under Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin

Termen granulocytopeni används ofta synonymt med neutropeni.

Infektionsrisken ökar påtagligt när antalet neutrofila granulocyter är mindre än 1,0 x 109/L, för att sedan stiga närmast exponentiellt med sjunkande antal neutrofiler.

Neutropeni definieras allmänt som ett absolut antal neutrofiler < 0,5 x 109/L (eller < 1,0 x 109/L och beräknas vara i sjunkande).

 

Etiologi

 

Minskad produktion

Benmärgssjukdom

 • Myelodysplastiskt syndrom
 • ALL / Lymfom / Myelom
 • Cancersjukdomar som metastaserar till benmärgen (prostatacancer, bröstcancer)

Iatrogen neutropeni

 • Benmärgstransplantation.
 • Nyligen genomgången cytostatikabehandling
 • Strålning
 • Glukokortikoicer (> 10 mg prednisolon / dag).
 • Läkemedelsutlöst neutropeni (sulfa, NSAID, fenytoin, tyreostatika, ticlopedin etc.)

Kroniska sjukdomar

 • Kronisk leversjukdom. Alkoholism
 • Njursvikt
 • Diabetes mellitus

Övrigt

 • Komplementbrist
 • Utbredda brännskador (funktionell defekt trots normalt LPK).
 • Kronisk kongenital neutropeni
 • Cyklisk neutropeni
 • Immun neutropeni

 

Ökad perifer destruktion

Neutropeni vid autoimmuna sjukdomar

 • SLE.
 • Feltys syndrom.

 

Marginalisering av cirkulerande neutrofiler

 

Symptom

 

 1. Låg feber trots infektion
 2. Irriterad munhåla/Sväljsvårigheter
 3. Olika typer av infektioner, se även neutropen feber.
  • Hudabscess
  • Återkommande sinuit och otit
  • Pneumonisymtom
  • Perirektal smärta och irritation

 

Utredning

 

 1. Uteslut först infektiösa och läkemedelsinducerade orsaker
 2. Komplett blodbild inklusive diff
 3. Benmärgsundersökning
 4. Följande undersökningar kan vara aktuella
  • Antinukleära antikroppar
  • RA faktor
  • Serumimmunoglobuliner
  • Levervärden
  • B-12 och folat

 

Behandling

 

 1. Sätt ut läkemedel som kan orsaka neutropeni
 2. Korrigera ev. malnutrition
 3. Myeloida tillväxtfaktorer, granulocyte colony-stimulating factors (GCSFs), and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSFs) kan användas för att förkorta neutropeniperioden efter cytostatikabehandling
 4. Tänk på: Handhygien. Rengöring av katetrar.
 5. Konsultera: Hematolog. Infektionsläkare.