Protrombinkomplex (PK)

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Koagulation

PK mäter funktionen av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer (faktor VII, IX, X och protrombin).

 

Höga värden förekommer vid

  • Behandling med Waran
  • Leverpåverkan / svikt.
  • Malabsorbtion.
  • Parenteral nutrition leder efter en vecka till högt PK om substitution inte administreras.
  • Långvarig antibiotikabehandling kan påverka bakteriefloran i tarmen, vilket kan leda till lägre vitamin-K-produktion och sekundärt ge högt PK.
  • Lätt förhöjda värden förekommer i graviditetens sista del sammt vid användning av P-piller.
  • Hemofili B (brist på faktor IX)

 

Vill man diffa mellan vitamin K-brist och liten fungerande levermassa kan man ge vitamin K (Konakion) och ta nytt PK några dagar efter.