Ammuniumkloridbelastning

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Njure

17g ammuniumklorid ska ge U-pH <5 hos frisk njure. Ger ett mått på distal tubulusfunktion och används vid utredning av renal tubulär acidos (RTA).