Metabol acidos

okt 9th, 2017 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas

Etiologi

Principiellt beror metabol acidos på nettoackumulation av organiska syror eller excretion av bas. Högt anjon-gap uppstår vid ackumulation av organiska syror och normalt anjon-gap ses om orsaken är onormal bikarbonatutsöndring.

 1.  Laktat (endogen produktion)
  • Hypoxi (anaerob förbränning) inkl kramp
  • Chock (nedsatt organperfusion)
  • Metforminintoxikation
 2. Ketoner (endogen produktion)
 3. Intoxikationer (exogen tillförsel)
  • Etylenglykol
  • Metanol
 4. Njursvikt (försämrad excretion av syra)
 5. Ökad utsöndring av bas
  • Diarréer
  • Nefrogen orsak (RTA typ 2, acetazolamid).
  • NaCl-dropp. Vid tillförsel av kloridjoner sker en renal utsöndring av bikarbonat för att bibehålla elektroneutralitet.

Symtom

 1. Kan vara asymptomatisk
 2. Sjukdomskänska
 3. Huvudvärk
 4. Illamående/Kräkningar/Buksmärta
 5. Kussmaulandning/Hyperventilering
 6. Chock, Koma

Utredning

 1. BE är lågt.
 2. Laktat är högt vid sådan genes.
 3. Anjongap och osmolargap kan leda vidare i differentialdiagnostiken
 4. Kontrollera U-ketoner och B-ketoner.

Behandling

Efter etiologi i första hand.

Tribonat eller Natriumbikarbonat. Har visat sig ha positiva effekter i alla fall på metabol acidos med AKI. Sikta på ett PH > 7,3. 

Ovanligare strategier

 • Akut dialys
 • Pyruvat (knappast kommersiellt tillgängligt?)