Urea

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Njure

Påverkas av proteinmetabolismen. Korrelerar med upplevda uremigraden.

 

 Observera att vid kreatinin > 300 är urea ett bättre mått på grad av uremi

Urea > 30 är ofta förenat med uremiska symptom

Vid urea > 30 skall njurmedicinare alltid kontaktas omgående, även om tillståndet bedöms som kroniskt (undantag kan vara betydande blåsretention, urolog).

Urea > 40 är traditionell gräns för dialysbehov, vilket dock måste bedömas mot bakgrund av klinik och urinproduktion