Anemi

aug 25th, 2009 | Filed under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin

Definition

 

Kvinnor <120 g/l

Män <130 g/l

Över 80 år 115 g/l

I stort sett konstant hos en och samma indivit. Sjunker 7-10 g/l vart 10:e år efter pension.

 

Symptom

 

Gemensamma Framkallade latenta Specifika Bakomliggande sjukdom
TrötthetYrselHuvudvärk

Blekhet

Tinitus

Parestesier

Irritabilitet

Rastlöshet

TakykardiBlåsljudDyspné

Angina pectoris

Hjärtsvikt

Claudicatio

Icterus vid hemolysNeuropati, glossit vid B12-bristMensrubbningar vid järnbrist

Minskad libido, håravfall, sköra naglar (TSH?)

Etc.

InflammationMalignitetInfektion

 

Utredning

 

Anamnes

Få grepp om tidsperspektivet och screena efter de vanligaste orsakerna.

 • Hur snabbt har symtomen utvecklats?
 • Svart/blod i avföring (melena/hematochezi)? Blod i urinen? Mens?
 • Viktnedgång?
 • Tidigare kroniska sjukdomar? OP?
 • ASA-, NSAID-, Waran-intag?
 • Läkemedel som kan ge hemolys (t ex vissa antibiotika, tiazider, kinidin)?
 • Hereditet?

 

Status

Leta efter fynd som identifierar anemin och uppenbara orsaker.

 • AT. Blekhet (nagelbädd, handflatornas veck, konjunktiva mun), ikterus, kompensation.
 • MoS (munvinkelragader, glossit)
 • Cor (blåsljud, tachykardi), Pulm, BT
 • Buk (lever/mjälte/resistens); PR (resistens, färg, hemokult)
 • Mammae, Tyr, Lgl (malignitet)

 

Kemlab

S-TIBC = S-transferin. Transferinmättnad = (S-Fe / S-TIBC).

 

Basutredning 
Hb, LPK, TPK, EVF, MCV, MHC, MCHCDiff, RetikulocyterS-Fe, TIBCCRP, SR, El-status, Krea, Lever-status

F-Hb x 3? PK, APTT? U-sticka?

Mikrocytär
S-Fe, TIBC, S-ferritin, sTfR

Järnbristanemi

Sekundäranemi

Talassemi

Ökad plasmavolym

S-ferritin lågt

 S-Fe lågt, TIBC >70

Transferinmättnad 10-15%

S-ferritin högt

 S-Fe lågt, TIBC norm/låg

Mättnad > 15-20%

Elfores

Efter blödning

Mb Waldenström

Normocytär

Retikulocyter normala Retikulocyter höga

CRP, SR

Krea, Urea, Ca, Alb

Benmärgsbild ev.

Överväg endokrin rubbning (S-kortison etc)

CO-Hb, Haptoglobin, Bilirubin, LD

 

 

Benmärgssjukdom

Sekundäranemi

Uremi

Hemolytisk anemi

 

Blödningar som kompenseras

Leukemi

Lymfom

 

 

DAT (autoimmun). 

Blodutstryk (morf.abnor)

Specifika tester för heriditära brister.

 

Makrocytär

B12-brist / folatbrist

Alkoholism

Hypothyreos

Retikulocytos

B12, Folat, Homocystein, Metylmalonat.

Uteslut samtidig järnbrist!

Leverstatus, CDT.

TSH, T3, T4

 

Krafti g hemolys

Aplastisk anemi

Pure red cell aplasi

 

Handläggning

 

Akut remiss och / eller akuta ställningstagande

 • Nyupptäckt grav anemi.
 • Förväntad snabb försämring
 • Blödning
 • Hemolys
 • Allvarliga anemisymptom
 • Kardiella symptom (Angina. Takykardi med hypotension)
 • Respiratorisk insufficiens (hos tidigare lungsjuk)

 

Akut handläggning

 1. Ta rejält med anemiprover ffa för att fånga blödningsanemi och hemolys.
 2. Blodgruppera och ta BAS-test om snabb transfusion kan bli aktuellt.
 3. Misstänkta läkemedel sätts ut.
 4. Tranfusion med erytrocytkoncentrat akut (vid hotande symtom el. snabbt sjunkande Hb). Höjer 7-10 enheter per påse SAG.
 5. Följ Hb dagligen, sikta på Hb >90 g/l vid hjärtischemi.
 6. Vid DAT-positiv hemolys ges i första hand prednisolon 1-2 mg/kg (om effekten är otillräcklig transfunderas patienten ändå under förstärkt kortisonbehandling).
 7. Leta eventuell blödningskälla

 

Stillsam måttlig anemi kan utredas i öppen vård.