Sekundäranemi

Efterforska bakomliggande sjukdom och behandla denna.

  • Inflammation: RA / PMR
  • Infektion
  • Malignitet

 

Diagnos

 

Hb ligger vanligtvis mellan 90 och 110

MCV är oftast normalt eller lätt sänkt.

Retikulocyttalet är lågt eller normalt.

Ferritin ligger högt och S-järn och TIBC är lågt.

Högt sTfR och/eller S-ferritin <500 μg/l och MCV < 70 indikerar samtidig järnbrist (1).

 

Handläggning

 

Grundorsaken skall behandlas adekvat och järntillskott kan övervägas vid samtidig järnbrist.

Vid symptomgivande anemi eller Hb ner mot 70 g/l bör föranleda remiss för bedömning. Det kan då bli aktuellt med EPO-behandling på prov (1).

 

Referenser

 

  1. Hunskår S, Hovelius B: Allmänmedicin. 2 ed. Studentlitteratur, 2007.

Comments are closed.