Aktiverad partiell tromboplastintid (APTT)

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Koagulation

APTT mäter funktionen av intrinsicsystemet (faktor V, VIII, IX, X och protrombin).

Vid normal faktor X- och protrombinhalt orsakas förlängt APTT oftast av låg faktor VIII- eller faktor IX-aktivitet. APTT är ett bra screeningverktyg för att påvisa hemofili. Diagnostiken förs vidare genom att speciffikt analysera faktor VIII- (hemofili A) och faktor IX (hemofili B) -aktiviteten.

Förhöjd APTT kan också bero på närvaro av lupus antikoagulans.

En annan orsak är naturligtivs behandling heparin.