P-katekolaminer

feb 1st, 2015 | Filed under Binjurar, Diagnostik, Kemlab

Fritt P-noradrenalin (ref <2.8 nmol/L) och fritt P-adrenalin (ref <0,5nmol/L). Sensitiviteten är 89% och specificiteten 85%.