Reumatoida faktorer (RF)

dec 2nd, 2009 | Filed under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab

RF är en antikropp riktad mot Fc-delen av IgG. Halten kan inte användas som markör för sjukdomsförloppet.

 

Förhöjda nivåer ses hos 70-80% av patienter med RA. Hos patienter med Sjögrens syndrom förekommer RF i närmast 100% av fallen. Förhöjda nivåer förekommer också vid SLE och andra bindvävssjukdomar, bakteriell endokardit och TBC.