C-reaktivt protein (CRP)

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Koagulation

Tidsförlopp

 

Vid bakteriell infektion tar det upp till (6)-12 timmar innan CRP blir förhöjt. Efter 12-24 timmar är CRP ofta lätt till måttligt förhöjt (25-50) och efter 24 timmar klart förhöjt (>50).

Halveringstid 24 tim. Släpar ganska rejält efter insatt behandling!

 

Förhöjt värde

 

  1. Bakteriell infektion. Måste ge tillräcklig vävnadsdestruktion (inte alltid vid otit) och ha varat tillräckligt länge. Stabilt lågt CRP efter 24 timmar sjukdomsförlopp talar starkt emot bakteriell allmäninfektion.
  2. Virusinfektion.
    • Adeno- och herpesstomatit kan ge CRP > 100.
    • Coxsackie-, ECHO- Epstein-Barr- och RS (stor primär viruspneumoni)-virus kan ge CRP mellan 50 och 100.
    • Många andra virusinfektioner kan ge CRP mellan 20 och 30.