Hemoglobin (Hb)

nov 9th, 2009 | Filed under Blod, Diagnostik, Kemlab

Referensvärden

 

Ålder Hb MCV
Nyfödda 150-200 110-130
8 v 100  
6 mån   75
Skolåldern   Som vuxna
Tonåren Som vuxna.  

 

Lågt Hb (anemi)

 

Utförlig genomgång av lågt Hb finns under rubriken Anemi under hematologi.

 

Förhöjt Hb (polycytemi)

 

Vanligt förekommande företeelse. Kan INTE förklaras av hemokromatos, vilket endast ger en förhöjd transferrinmättnad (1).

 

Definition         

Hb > 180 g/l eller EVF > 54% hos män och >49% hos kvinnor (2).

 

Orsaker            

  • Polycytemia Vera.
  • Sekundär polycytemi (rökning, kronisk lungsjukdom, höghöjdsvistelse, höger-vänstershunt).
  • Pseudopolycytemi (relativ polycytemi, stresspolycytemi).
  • Autonom EPO-produktion från cystnjurar, hydronefros, hypernefrom, hepatom, myom.

 

Symptom          

Huvudvärk, yrsel, öronsusningar, synrubbningar, klåda ffa i samband med varmt bad, dyspné, angina pectoris, värk, missfärgning av fingrar och tår.

 

Utredning         

Blodstatus, diff. P-EPO är nyckelprovet. Vid Primär polycytemi är P-Epo lågt, vid Sekundär polycytemi är värdet högt och vid Relativ polycytemi är värdet normalt.

 

Handläggning 

Om EPO, LPK och TPK är normalt finns inget behov av ytterligare utredning (1). Patienten har då en pseudopolycytemi, vilket är den vanligaste orsaken till polycytemi.

Vid oklarheter remitteras patienten till hematolog.

Behandlingen beror på bakomliggande sjukdom, se PM i hematologi. Vid sekundär polycytemi skall bakomliggande sjukdom behandlas på bästa tänkbara sätt. Vid pseudopolycytemi är livsstilsförändringar, rökstopp samt behandling av hypertoni och hyperlipidemi väsentligt. Polycytemia Vera handläggs av hematolog. 

 

Referenser

 

  1. Tholin K, Undervisning, G. Norrman, Editor. 2008: Östersund.
  2. Lyngstam O, Medin L, Sahlquist M: PM Praktisk medicin. 12 ed. Three doctors förlag, Uddevalla, 2004.