Testosteron/SHBG-kvot

dec 2nd, 2009 | Filed under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab

Beräkning        

 

Testosteron (nmol/l) delas med SHBG (nmol/l).

Grundregeln är att SHBG och testo/SHBG-kvoten inte skall användas hos män förutom i situationer där testosteronkoncentrationen är gränslåg. I dessa fall kan ett högt SHBG-värde tala för behandlingsindikation medans ett lågt värde talar mot brist av fritt testosteron/behandling.

Kvinnor måste vara utan P-piller minst 6 v för att man skall kunna värdera svaret (1).

 

Normalområde

 

Kvinnor: < 0,07

Män: 0,16-1,0. I Linköping används gränsen < 0,24 för män < 50 år. Män > 50 år kan ha lägre kvot.

 

Referenser

 

  1. Lindén Hirchberg: Hirsutism. SYED:s höstmöte 17-19 nov 2008 Östergötland.