Iohexolclearence

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Njure

Iohexolclearence ränas som golden standard för att mäta njurens glomerulusfiltration (GFR). Andra möjliga substanser är Inulin, 52Cr-EDTA eller 99mTc-DTPA.

 

Bolus iv av aktuell substans ges. Därefter följes koncentrationsförändring i plasma i 4h. Clearence beräknas som dos/area. Vid njurinsufficiens krävs längre tid för att minska plasmakoncentrationen än vid normalfungerande njurar.