Gastrin

jun 22nd, 2010 | Filed under Diagnostik, Digestionsorganen, Kemlab

Utsöndras från G-cellerna i antrum. Vidgning av antrum och vagusstimulering ger frisättning. Alkaliskt pH i antrum samt vissa aminosyror och peptider ger ökad gastrinfrisättning. Hyperkalcemi och peroral kalciumtillförsel kan också följas av gastrinfrisättning. Lågt pH hämmar sekretionen.


Provtagning och referensintervall


Fasteprov. Normalt < 50 pmol/l.


Tolkning


Förhöjda värden ses vid

  1. Gastrinom (Zollinger-Ellison) där tillsammans med multipla ulcus (oftast > 500 pmol/l).
  2. Atrofisk gastrit (förutsatt att produktion från antrumslemhinnan föreligger (3/4 av fallen). Då tillsammans med lågt Pepsinogen.
  3. H Pylori-infektion i antrumslemhinnan.
  4. Behandling med magsyrahämmande.